Organisatie

Hartwig Medical Foundation is een onafhankelijk gefinancierde stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk en zal alle verworven middelen (her)investeren in het bereiken van haar missie. Hartwig Medical Foundation heeft de ANBI-status, en is een door de Belastingdienst erkend goed doel.
Jaarverslag 2015
Download het jaarverslag

Het bestuur

Hans van Snellenberg
Edwin Cuppen

De Raad van Toezicht

 • Robbert Dijkgraaf, voorzitter (Princeton, UvA)
 • Rob Defares, oprichter (IMC)
 • Guido Derckx, lid (Loyens &Loeff)
 • Emile Voest, lid namens AvL (Antoni van Leeuwenhoek)
 • Chris Polman, lid namens NFU (VUmc) 

 

De wetenschappelijke Raad

 • Otmar Wiestler, voorzitter (DFKZ, Helmholz Association, Duitsland)
 • Jean-Charles Soria (Gustav-Roissy, Frankrijk)
 • Rene Bernards (AvL, Nederland)
 • Bob Lowenberg (EMC, Nederland)

 

Data Access Board

De Data Access Board zal bestaan uit een panel van onafhankelijke experts (met juridische, bestuurlijke en governance ervaring) die aanvragen voor toegang tot data beoordelen.

 • Saskia Stuiveling - voorzitter
 • Sonja de Pauw Gerlinks-Döhrn
 • John Payton