Vergoeding van de complete DNA-test in de diagnostiek 

  • In februari 2021 heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen gestemd voor de vergoeding van de complete DNA-test voor patiënten met een Primaire Tumor Onbekend (PTO) en patiënten die geen standaard behandelopties meer hebben, maar nog wel in goede conditie zijn. De Tweede Kamer stemt in met vergoeding van de complete DNA-test voor Primaire Tumor Onbekend en voor patiënten die uitbehandeld zijn. 
  • In het voorjaar van 2021 hebben Erasmus MC en NKI-AvL in samenwerking met zorgverzekeraar CZ een aanvraag voor een facultatieve prestatie (vergoedingstitel) voor de complete DNA-test ingediend. Na beoordeling van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en het Zorginstituut Nederland (ZiNL) is deze toegekend voor 3 jaar voor de PTO patiënten. 
  • De beroepsorganisaties Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) en Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) hebben in samenwerking met IKNL en Hartwig Medical Foundation een voorstel voor een behandelprotocol ontwikkeld, dat eind 2021 landelijk is ingevoerd. 
  • Het ZiNL heeft de opdracht van het Ministerie van VWS gekregen om advies te geven over de plaatsbepaling van moleculaire diagnostiek in de oncologie binnen de Nederlandse zorgpraktijk. In dit advies beschrijven ze wat nodig is om de kansen en risico’s die verbonden zijn aan moleculaire diagnostiek in goede banen te leiden, zodat de zorg voor iedere patiënt van goede kwaliteit en beter toegankelijk is en betaalbaar blijft.
  • Prestatiebeschrijvingbeschikking – Whole Genome Sequencing, diagnose en behandeladvies bij Primaire Tumor Onbekend (PTO) 

Meer weten over de complete DNA-test?

Ga naar OncoAct.nl