Adoptie, implementatie van de complete DNA-test in de diagnostiek 

Op 1 januari 2021 is het NKI-AvL gestart met het inzetten van de complete (WGS-gebaseerde) DNA-test in de reguliere diagnostiek voor een belangrijk deel van haar patiënten. Na de positieve resultaten van de gezamenlijk uitgevoerde WIDE-studie is dit de eerste grote implementatie van WGS in de diagnostiek. Door de krachtige en constructieve samenwerking met het NKI-AvL zijn processen onderling verder afgestemd en geoptimaliseerd. Dit heeft geresulteerd in een nog kortere doorlooptijd van biopt naar rapport (minder dan 7 werkdagen) en een grotere succesratio (van 70 naar 80%). In 2021 hebben ook 5 andere ziekenhuizen op beperkte schaal gebruik gemaakt van de complete DNA-test in de diagnostiek: NKI-AvL, UMCG, Radboudumc, Erasmus MC en OLVG. 

Meer weten over de complete DNA-test?

Ga naar OncoAct.nl