Adoptie, implementatie van de complete DNA-test in de diagnostiek 

Het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek (NKI-AvL) gebruikt de complete DNA-test voor al haar patiënten met een uitgezaaide ziekte bij wie brede moleculaire diagnostiek geïndiceerd is. Het Erasmus MC zet de complete DNA-test in bij patiënten die op de fase 1-polikliniek komen en bij wie er behoefte is aan zo uitgebreid mogelijke moleculaire diagnostiek.  

Eind 2022 had Hartwig met 21 ziekenhuizen een Dienstverleningsovereenkomst die het mogelijk maakt om de complete DNA-test voor hen uit te voeren. Met de meeste ziekenhuizen was er ook een Database Overeenkomst, die het mogelijk maakt om, na toestemming van de patiënt, de genetische en klinische data toe te voegen aan de Hartwig Medical Database voor hergebruik. 

De 7 Universitaire Medische Centra (UMC) en het NKI-AvL zetten de complete DNA-test in bij patiënten die naar hen verwezen zijn met de diagnose Primaire Tumor Onbekend (PTO) en bij wie na revisie van alle gegevens nog geen diagnose gesteld kan worden.  

Meer weten over de complete DNA-test?

Ga naar OncoAct.nl