WIDE : Uitgebreide DNA-test is gevalideerd, haalbaar en uitvoerbaar in de standaard diagnostiek

Eén van de uitdagingen om de complete DNA-test onderdeel te laten worden van vergoede zorg is om bewijsvoering te genereren die voldoet aan de stand der wetenschap en praktijk. De eisen voor die bewijsvoering zijn streng en vragen om onderbouwing van klinische meerwaarde. Om een vervolg te geven aan de inspanningen die door de stakeholders binnen de Health Deal (2017-2018) zijn verricht, is in 2019 een klinische studie gestart, in samenwerking met het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek, om een deel van die bewijsvoering te verkrijgen. Deze studie draagt de naam WGS Implementatie in de standaard Diagnostiek voor Elke kankerpatiënt (WIDE).

De complete DNA-test is gevalideerd, haalbaar en uitvoerbaar in de standaard zorg. In 2021 worden de resultaten over 1.200 patiënten gepresenteerd en wordt de bedrijfseconomische analyse uitgevoerd en afgerond.

Adoptie en implementatie van de complete DNA test in de diagnostiek

Meer weten over de complete DNA-test?

Ga naar OncoAct.nl