Gunning project voor jongvolwassenen GENAYA

  • In de afgelopen 3 jaar is op veel vlakken overleg geweest met het KWF Kankerbestrijding over de verbetering van de infrastructuur voor onderzoek, hergebruik van data voor onderzoek en een lerend zorgsysteem in de oncologie, waarbij de focus lag op die groepen met de grootste ‘unmet’ need. Denk aan de PTO-patiënten, patiënten met een zeldzame kanker en jongvolwassenen met kanker.  
  • Kankerbestrijding heeft ons en COMPRAYA (een al lopende studie voor jongvolwassenen met kanker geleid door het NKI-AvL) uitgedaagd te komen met een voorstel om ook de genetische analyse van de tumor van deze patiëntengroep te analyseren. Om enerzijds meer behandelopties te onderkennen voor de patiënt van vandaag en anderzijds bij te dragen aan meer kennis over de tumoren van deze groep patiënten met de opbouw van de Hartwig Medical Database. 
  • KWF Kankerbestrijding draagt € 4,5 miljoen bij aan het hiervoor ingediende voorstel genaamd GENAYA. Dit betreft 1.000 patiënten. GENAYA heeft een looptijd van medio 2022 tot en met eind 2025.  

Meer weten over de complete DNA-test?

Ga naar OncoAct.nl