Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in Europa voldoen aan nieuwe wetgeving om persoonsgegevens te mogen verwerken en bewerken. Vanaf dat moment zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) namelijk van kracht zijn. Ook Stichting Hartwig Medical Foundation is te kwalificeren als gegevensverantwoordelijke en gegevensverwerker in de zin van de AVG. Daarom moet ook Hartwig Medical Foundation voldoen aan de verplichtingen uit de AVG. Hartwig Medical Foundation heeft gegevensbescherming altijd hoog in het vaandel staan, zie bijvoorbeeld ook ons privacybeleid t.a.v. de omgang met data. Vanwege het grote belang dat Hartwig Medical Foundation hecht aan de bescherming van persoonsgegevens, treffen we nu,  in het voorjaar van 2018, de laatste voorbereidingen om te voldoen aan die verplichtingen. Vragen hierover beantwoorden we vanzelfsprekend graag.