Onderzoeksprojecten

We ondersteunen twee typen projecten. Enerzijds projecten die gericht zijn op het genereren van data voor de uitbreiding van de databank. Anderzijds projecten die zich richten op onderzoek naar tumortypes en genetische kenmerken om patiënten beter en gerichter te kunnen behandelen. Hierbij werken we altijd nauw samen met de relevante veldpartijen en onderzoek partners om maximale synergie te bereiken met betrekking tot eenieders expertise en belangen.

GENAYA

Met GENAYA brengen wij voor 1.000 patiënten van 18-39 jaar met de nieuwste technieken het complete DNA van de tumor in beeld. Daarmee kan de behandeling beter worden afgestemd op de specifieke tumoreigenschappen van iedere patiënt. De genetische informatie en de behandeldata worden met toestemming van de patiënt opgeslagen in de Hartwig Medical database en beschikbaar gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek. Zo hebben niet alleen deze 1.000 patiënten baat bij het onderzoek, maar ook de patiënten in de toekomst.

Deze leeftijdsgroep noemen we ook wel AYA’s: Adolescents and Young Adults. GENAYA betekent ‘a national database of GENome data of Adolescent and Young Adult cancers’. Het project werkt samen met de al eerder door KWF gefinancierde infrastructuur COMPRAYA.

Partners: Financiering van KWF Kankerbestrijding, samenwerking met COMPRAYA consortium, academische ziekenhuizen

Looptijd: 2022-2026

Aantal patiënten: 1.000

Blijf op de hoogte van het nieuws over GENAYA

GLOW

GLOW staat voor GLioblastoma targeted treatment Option maximization by Whole genome sequencing. We onderzoeken met moleculaire diagnostiek via een complete DNA-analyse of de behandelmogelijkheden van patiënten met terugkerende glioblastomen kunnen worden uitgebreid.

Partners: Haaglanden Medisch Centrum, UMC Utrecht en bijna alle centra waarin patiënten met een glioblastoom worden behandeld. Subsidie van Oncode Institute via het Clinical Proof of Concept programma.

Looptijd: 2022-2025

Aantal patiënten: 235

Blijf op de hoogte van het nieuws over GLOW

CPCT-02

De CPCT-02-studie heeft als doel de waarde van het sequencen van tumor-DNA voor gepersonaliseerde kankerbehandeling aan te tonen door het opbouwen van een databank en het identificeren van biomarkers die richtinggevend kunnen zijn voor behandeling van patiënten met een oncologische aandoening. CPCT staat voor Center for Personalized Cancer Treatment.

De focus van de CPCT-02-studie heeft de afgelopen jaren gelegen in het opbouwen van een databank die geschikt is voor verder onderzoek. De bereikte schaal en omvang zijn in de ogen van onderzoekers indrukwekkend. Eind 2021 zijn bijna 7.000 patiënten geïncludeerd in de CPCT-02 studie, waarbij van meer dan 4.700 biopten een Whole Genome Sequencing (WGS) rapportage is opgesteld.

Deze databank met WGS-data van tumorweefsels van gemetastaseerde tumoren is de grootste ter wereld in zijn soort.

Partners: CPCT, deelnemende 43 ziekenhuizen

Aantal patienten: onbeperkt, maar afhankelijk van subcohort studies

PEGASUS

PEGASUS is een subcohort binnen de CPCT-02 studie en is een afkorting van Pancreatic and EsophagoGastric cAncer: improving Survival and qUality of life through perSonalized medicine.

In PEGASUS kijken de onderzoekers naar de meerwaarde van WGS voor behandelbeslissingen bij alvleesklier-, slokdarm- en maagkanker.

Alvleesklierkanker is een van de meest dodelijke vormen van kanker: ondanks een intensieve behandeling met chemotherapie en/of een operatie overlijdt het grootste deel van de patiënten aan de ziekte binnen 1 jaar.

In het PEGASUS project wordt onderzocht of moleculaire technieken – genexpressie en ‘next generation sequencing’ – van waarde zijn om te voorspellen welke patiënten baat hebben bij een dergelijke intensieve behandeling. Op die manier worden patiënten met een voorspelde slechte respons ontzien van bijwerkingen van behandelingen die niet aanslaan. Ook wordt onderzocht in hoeverre WGS-gebaseerde diagnostiek extra behandelmogelijkheden oplevert.

Partners: PEGASUS is onderdeel van het ZonMw onderzoeksprogramma Personalised Medicine (onderdeel van Goed Gebruik Geneesmiddelen) en wordt gecoördineerd door het AUMC.

Looptijd: 2019 t/m maart 2024

Aantal patiënten: 86

DRUP

De DRUP-studie (Drug Rediscovery Protocol) is een klinisch onderzoek voor patiënten met vergevorderde of uitgezaaide kanker voor wie geen standaardbehandeling meer beschikbaar is. Binnen de DRUP-studie wordt onderzocht of voor patiënten een doelgerichte therapie – bedoeld voor andere kankersoorten, maar wel met dezelfde kankercelkenmerken – effectief is. Uit onderzoek blijkt dat een derde van de patiënten die behandeld zijn in de DRUP studie baat had bij het medicijn dat zij binnen de studie ontvingen.

Partners: CPCT en 35 deelnemende ziekenhuizen.

Looptijd: vanaf 2016

Aantal patiënten: onbeperkt en afhankelijk van succesvol afgesloten cohorten. Per oktober 2021 waren het er 1.000.

GENONCO

Met het GENONCO-project wordt beoogd om toegang en bruikbaarheid van de Hartwig data te optimaliseren. Doel daarbij is om de onderzoeker op een veilige manier naar de data te brengen in plaats van het steeds dupliceren van grote en privacygevoelige informatie. Hiervoor kunnen bio-informatici straks voor grootschalige analyses via een cloud omgeving toegang krijgen tot de data. Daarnaast wordt in dit project een veilige koppeling gerealiseerd tussen de databanken van de Nationale Kanker Registratie (NKR), PALGA en Hartwig.

Partners: IKNL, PALGA en BBMRI/Lygature. Subsidie van KWF Kankerbestrijding

Looptijd: 2018 t/m eind 2021

ACTIN

In ACTIN (Algorithmic Cancer Treatment Initiative) ontwikkelen wij een systeem om automatisch de beste behandeling te kiezen voor patiënten met uitgezaaide kanker. De complete DNA-test speelt daarbij een belangrijke rol.

Partner: Erasmus MC

Looptijd: Start zomer 2021, officiële einddatum nog niet bekend

Aantal patiënten: 150 per jaar

TAPESTRY

TAPESTRY is een haalbaarheids – en biomarker discovery onderzoek naar de behandeling van chemoradiotherapie en bintrafusp alfa bij patiënten met slokdarmkanker.

Partners: AUMC, financiering TKI

Looptijd: start 2022

Aantal patiënten: 55

OPTIC

OPTIC staat voor Organoids to Predict Treatment response In mCRC. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken of gekweekt tumor materiaal (organoids) gebruikt kunnen worden om te voorspellen of een patiënt wel of niet op een bepaalde behandeling zal reageren. Whole genome sequencing kan daarbij mogelijk van toegevoegde waarde zijn.

Partner: Dit onderzoek is opgezet door het UMC Utrecht en Hubrecht Organoïd Technology en wordt verricht door artsen in verschillende ziekenhuizen.

Looptijd: 2022-2023

Aantal patiënten: 150

Meer weten over de complete DNA-test?

Ga naar OncoAct.nl