Databeleid

De data die in de databank zijn opgenomen, worden onder voorwaarden beschikbaar gesteld. Op deze pagina vindt u alle informatie over het aanvragen en beschikbaar stellen van de data uit de databank van Hartwig Medical Foundation.
25+
Goedgekeurde
dataverzoeken

Klik hier voor meer informatie.

3120 - kopie

Databeleid

Voor de omgang met de data die door patiënten en instellingen zijn verstrekt heeft Hartwig Medical Foundation een beleid ontwikkeld dat is vastgelegd in uitgangspunten en richtlijnen. Daarnaast is er ook een publicatiebeleid ontwikkeld voor het publiceren van (uit de databank afgeleide) wetenschappelijke publicaties. Uiteraard werkt Hartwig Medical Foundation voor de omgang met persoonsgegevens ook volgens een strikt privacybeleid.

Uitgangspunten en richtlijnen 

Hartwig Medical Foundation hanteert kernwaarden die leidend zijn voor de keuzes die zij maakt. Deze kernwaarden zijn – voor de omgang met data verkregen van instellingen en patiënten – op vier vlakken (maatschappelijk, ethisch, juridisch en contractueel) vertaald in de uitgangspunten en richtlijnen

Publicatiebeleid

Indien de data uit de databank gebruikt is voor wetenschappelijk onderzoek waaruit gepubliceerd wordt, is het publicatiebeleid van Hartwig Medical Foundation van toepassing.

Data-aanvraag

Voor het aanvragen van data uit de databank van Hartwig Medical Foundation zijn drie documenten ontwikkeld: de procedures, de licentieovereenkomst en het data-aanvraagformulier. 

Procedures

De werkwijze, het tijdspad en de spelregels zijn in de procedures vastgelegd.

Licentieovereenkomst 

In deze overeenkomst worden de rechten en de plichten van de aanvrager en de verstrekker van de data geregeld.

Data-aanvraagformulier

Een verzoek tot toegang tot bepaalde data uit de databank van Hartwig Medical Foundation kan via dit formulier ingediend worden. In dit formulier zijn vragen opgenomen die noodzakelijk zijn voor de onderbouwing van het dataverzoek en krijgt de aanvrager de mogelijkheid zijn dataverzoek toe te lichten.