DATABELEID

Zorgvuldige omgang met data

Hartwig Medical Foundation hanteert kernwaarden die leidend zijn voor de keuzes die zij maakt. Deze kernwaarden zijn –voor de omgang met data die door patiënten en instellingen zijn verstrekt– op vier vlakken (te weten maatschappelijk, ethisch, juridisch en contractueel) vertaald in uitgangspunten en richtlijnen (pdf)

Privacybeleid

Uiteraard werkt Hartwig Medical Foundation voor de omgang met persoonsgegevens volgens een strikt privacybeleid (pdf).

Publicatiebeleid

Indien de data uit de databank gebruikt is voor wetenschappelijk onderzoek waaruit gepubliceerd wordt, of uit de databank afgeleide wetenschappelijke publicaties, dan is het publicatiebeleid (pdf) van Hartwig Medical Foundation van toepassing.