Deze website wordt beheerd door Stichting Hartwig Medical Foundation, een stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Amsterdam en kantoorhoudende aan het Science Park 408 te Amsterdam.
Hartwig Medical Foundation is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 63052725.

Informatie op de website
Alle informatie die beschikbaar is op de website van Hartwig Medical Foundation is uitsluitend informatief bedoeld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website is daarnaast in geen geval bedoeld als een aanbod of voorstel aan de bezoeker van de website tot het aangaan van een overeenkomst of rechtsverhouding.

Hartwig Medical Foundation streeft ernaar om een zo actueel mogelijke website aan te bieden. Hartwig Medical Foundation kan echter niet garanderen dat alle informatie altijd volledig, juist en actueel is. Mocht de informatie ondanks de inspanningen van Hartwig Medical Foundation onvolledig en/of onjuist zijn of (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, dan kunnen daar geen rechten aan worden ontleend.

Hartwig Medical Foundation is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van enig gebrek in de juistheid, volledigheid of beschikbaarheid van de website en/of de informatie daarop. Hartwig Medical Foundation is ook niet aansprakelijk voor informatie van derden of websites van derden die niet door Hartwig Medical Foundation worden beheerd, maar waarnaar op de website van Hartwig Medical Foundation wordt verwezen via hyperlinks.

Hartwig Medical Foundation is voorts niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (aan elektronische middelen of anderszins) veroorzaakt door virussen, malware of andere (technische) gebreken als gevolg van toegang tot de website, het gebruiken van de website of het raadplegen of downloaden van afbeeldingen, videobeelden, tekstbestanden of andere informatie op de website.

Nieuwsbrief
Hartwig Medical Foundation besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling en inhoud van haar digitale nieuwsbrief. Het kan echter voorkomen dat de in deze nieuwsbrief gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend en Hartwig Medical Foundation is niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid van de nieuwsbrief of het niet beschikbaar zijn hiervan.

Intellectueel eigendom
Alle informatie op deze website, daaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, videobeelden, animaties, logo’s en (handels)merken zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten die worden gehouden door Hartwig Medical Foundation of derden, zoals haar licentiegevers.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hartwig Medical Foundation de informatie op deze website te kopiëren, hergebruiken, verspreiden, reproduceren of op andere wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Hartwig Medical Foundation of derden.

Het is wel toegestaan om voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden kennis te nemen van de informatie op deze website en de informatie voor deze doeleinden te downloaden.

Privacy
Wanneer u deze website bezoekt of raadpleegt worden er cookies op uw computer geplaatst. Meer informatie hierover vindt u in de Privacy Policy van Hartwig Medical Foundation, die u kunt raadplegen op deze website.

Wijzigingen
Tot slot behoudt Hartwig Medical Foundation zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen, verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer eveneens op deze webpagina.

Contact
Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over deze disclaimer of de website van Hartwig Medical Foundation, dan kunt u contact opnemen met het office management van Hartwig Medical Foundation door een e-mail te sturen naar: info@hartwigmedicalfoundation.nl.

Nederlands recht
Deze disclaimer wordt beheerst door en uitgelegd naar Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen die het gevolg zijn van of verband houden met (het gebruik van) deze website.

Voor het laatst geüpdatet op 24 juli 2018.