E-learning moleculaire diagnostiek

Dankzij snelle ontwikkelingen in de moleculaire diagnostiek wordt personalised medicine in de oncologie steeds vaker toegepast. Vanaf 14 augustus 2020 kunt u hierover een e-learning volgen via de website van de NVMO. U krijgt handvatten voor de interpretatie van uitslagen van moleculaire diagnostiek en de vertaling ervan naar uw klinische praktijk. De e-learning is gratis toegankelijk. Accreditatie is aangevraagd voor NIV, NVVP en NVALT en VKGN.

Wanneer heeft het meerwaarde om Next Generation Sequencing (NGS) in te zetten? Hoe zet u de uitslagen van Whole Genome Sequencing (WGS), genpanels en andere moleculaire diagnostiek in om tot een optimaal behandelvoorstel te komen? En hoe communiceert u deze uitslagen het beste met uw patiënt? Een multidisciplinair expertpanel bespreekt deze en andere vragen aan de hand van casuïstiek op het gebied van colorectaal carcinoom, mammacarcinoom en prostaatcarcinoom.

Basisbegrippen en minicolleges

Deze e-learning gaat verder dan het standaard multidisciplinair overleg. Naast het gesprek tussen internist-oncologen, klinisch genetici, pathologen en moleculair biologen gaan we ook met u terug naar de basis. Wij spijkeren u bij via een module over de basisbegrippen, die al vanaf 1 augustus beschikbaar is. Het multidisciplinair overleg wordt regelmatig verduidelijkt met minicolleges om uw kennis over diverse moleculaire begrippen te vergroten.

Vragen?

Heeft u al vragen uit uw dagelijkse praktijk over de inzet of interpretatie van moleculaire diagnostiek? Geef ze uiterlijk 14 juli 2020 door via de website van de NVMO. Veel gestelde vragen zullen in de e-learning aan bod komen.

Planning

14 juli vragen insturen

1 augustus module basisbegrippen online

14 augustus e-learning online

Meer informatie

https://www.nvmo.org/e-learning/moleculaire-diagnostiek/

De e-learning is tot stand gekomen dankzij subsidies van ZonMw, Zilveren Kruis en KWF en met medewerking van MEDTalks.