Hartwig Medical Foundation jaarverslag 2018

Jaaroverzicht 2018 Hartwig Medical Foundation

Jaaroverzicht 2018

vrijdag 31 mei 2018 – Het jaarverslag 2018 van Hartwig Medical Foundation (bestuursverslag, inclusief jaarrekening) is gepubliceerd. Het jaarverslag beschrijft de ontwikkelingen over het afgelopen jaar en onze ambities voor het komende jaar.

Enkele highlights

In 2018 zijn twee keer zoveel dataverzoeken in behandeling genomen en goedgekeurd als in 2017 (32 tegenover 15). Het aantal patiënten dat geïncludeerd is in de studies (CPCT-02 en DRUP-studie) is het aantal van 6.000 gepasseerd. Een mooie prestatie. Naast whole genome sequencing is het afgelopen jaar voor 785 patiënten ook RNA-sequencing uitgevoerd. De doorlooptijd van biopt tot patiëntrapport – ook wel turnaround time of TAT genoemd – is gedurende 2018 teruggebracht naar gemiddeld 25 dagen. Bij ‘spoed’ wordt een TAT van 10 dagen bereikt.

Motie aangenomen

Ook de politiek heeft zich achter het idee van een lerend zorgsysteem van de oncologie geplaatst. Zo heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van De Vries en Van den Berg. Hierin pleitten zij dat patiënten toegang moeten houden tot veelbelovende geneesmiddelen en dat bij (dure) geneesmiddelen ingezet moet worden op het tegen gaan van overbehandeling en het verbeteren van gepast gebruik. In de motie verzoeken zij de regering om, samen met de partijen die het hoofdlijnenakkoord hebben ondertekend, de inzet van biomarkers, predictieve testen en registries te bevorderen om gepast gebruik van dure geneesmiddelen te optimaliseren en dit waar nodig financieel te (blijven) ondersteunen. Lees dit en meer in het jaarverslag 2018.