Voor de beste behandeling van patiënten met kanker, werken we samen met onderzoekers en behandelaars in heel Nederland.

Hartwig Medical Foundation helpt het ontstaan van kanker en de behandeling daarvan beter te begrijpen.

Hartwig Medical Foundation verzamelt genetische en klinische gegevens en stelt deze beschikbaar voor onderzoek.

Het ultieme doel is dat elke patiënt een gepersonaliseerde behandeling krijgt, gebaseerd op het DNA van de tumor.

Klacht indienen

Wij hopen dat u tevreden bent met onze dienstverlening. Soms kan er iets anders lopen dan u had verwacht of gewenst. Als er iets gebeurt waardoor u niet tevreden bent over ons, aarzel dan niet om dit kenbaar te maken. Door uw ervaringen met ons te delen, biedt u ons kansen om onze dienstverlening te verbeteren. Zodat we u én anderen in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

Onze medewerkers vinden het prettig dat u opmerkingen of klachten rechtstreeks met hen bespreekt. In een gesprek kan vaak direct samen naar een oplossing worden gezocht. Komt u er samen toch niet uit, of vindt u het lastig om dit gesprek te voeren, dan kun u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris (contactgegevens onderaan deze pagina). De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en helpt u bij de behandeling van uw opmerking of klacht.

Bemiddeling door de klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris zal in eerste instantie een poging doen tot bemiddeling tussen u en de betrokkenen tegen wie de klacht zich richt of degenen die het meest betrokken zijn bij de dienstverlening waarop de opmerking of klacht zich richt. Bij bemiddeling door de klachtenfunctionaris kunt u uitleggen op welke wijze de dienstverlening en/of de betrokken medewerker in uw ogen tekort is geschoten, terwijl de betrokken medewerker van zijn kant een toelichting kan geven. Dit kan in de vorm van een gesprek of schriftelijk.

Het is mogelijk dat u na contact met de klachtenfunctionaris en de stappen die zijn gezet, niet tevreden bent. Het is ook mogelijk dat u geen prijs stelt op een poging tot bemiddeling. U kunt in beide gevallen de klachtenfunctionaris om inhoudelijke behandeling van uw klacht verzoeken. Belangrijk is dat u uw klacht beschrijft in een mail of brief voordat wij deze kunnen behandelen.

Bij de inhoudelijke behandeling van een klacht volgt de klachtenfunctionaris de klachtenregeling van Hartwig Medical Foundation. Deze regeling is op te vragen bij de klachtenfunctionaris.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een opmerking of klacht formuleren over alle zaken bij Hartwig Medical Foundation waarover u ontevreden bent. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de een activiteit uitgevoerd op ons laboratorium, bejegening, informatievoorziening of organisatie van onze diensten.

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die met Hartwig Medical Foundation te maken heeft kan een klacht indienen. Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling, omdat de situatie waarover de klacht gaat dan niet te beoordelen is.

Hoe kunt u de klachtenfunctionaris bereiken?

Contactgegevens 

Per telefoon op: +31 (0)20 – 235 2640

Per brief naar postadres:
Hartwig Medical Foundation, t.a.v. klachtenfunctionaris
Science Park 408
1098 XH Amsterdam 

Per e-mail:

legal@hartwigmedicalfoundation.nl

Meer informatie

U kunt erop rekenen dat wij uw klacht serieus nemen en dat we strikt vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Wij verzekeren u dat uw klacht geen invloed heeft op de diensten die u bij ons afneemt. Wij registreren iedere klacht.

Uw klacht vormt een belangrijk hulpmiddel ter verbetering van de kwaliteit en de dienstverlening van Hartwig Medical Foundation. Aan de klachtenprocedure van Hartwig Medical Foundation zijn voor u geen kosten verbonden. De eventuele kosten van (rechts)bijstand komen wel voor uw eigen rekening.