NIEUWS
chevron

NIEUWS

ASCO 2021: Presentaties whole genome sequencing

Op het congres van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) van 4-8 juni 2021 hebben onderzoekers Kris Samsom en Luuk Schipper van het Nederlands Kankerinstituut (NKI) de bevindingen van hun onderzoeksgroepen met betrekking tot whole genome sequencing gepresenteerd.   In de posterpresentatie Whole Genome Sequencing (WGS) is feasible in routine clinical care vertelt Kris […]

19 juni 2021

NIEUWS

Advies van Zorginstituut over Plaatsbepaling Moleculaire Diagnostiek leidt helaas niet tot concrete maatregelen – Positie Hartwig Medical Foundation

Op 19 mei 2021 stuurde minister Van Ark voor Medische Zorg het advies van het Zorginstituut Nederland over Plaatsbepaling Moleculaire Diagnostiek met haar beleidsreactie aan de Tweede Kamer. Wij delen de bezorgdheid onder zorgverleners en patiënten of de beleidsreactie en het advies er op korte termijn aan zullen bijdragen om de meest urgente knelpunten in […]

14 juni 2021

NIEUWS

Nieuwe CPoC-subsidie toegekend: GLOW – GLioblastoma targeted treatment Option maximisation by Wgs

Oncode Institute heeft bekend gemaakt dat de 13e subsidie binnen het programma Clinical Proof of Concept is toegekend. Oncode-onderzoeker Edwin Cuppen (UMC Utrecht) zal in samenwerking met de artsen Filip de Vos (medisch oncoloog bij het UMC Utrecht) en Marike Broekman (neurochirurg bij het Haaglanden MC) onderzoek doen naar de toegevoegde waarde van volledige genoom […]

27 mei 2021

RECENTE TWEETS
chevron