Oproep aan onderzoekers: help ons in 5 minuten verder!

Vul de survey over gebruik van genetische data in


De hoeveelheid data in de databank van Hartwig Medical Foundation is het afgelopen jaar enorm gegroeid en neemt nog steeds flink toe. En daarmee neemt de relevantie van de data voor onderzoekers toe – daarvan zijn we zeker. Om onderzoekers beter te kunnen faciliteren en benodigde (multi-disciplinaire) samenwerkingen te stimuleren,  krijgen we graag een nog beter inzicht krijgen in de bestaande en te ontwikkelen onderzoeksvragen rond cancer genomics en personalized cancer treatment. HMF heeft daarvoor een korte vragenlijst ontwikkeld. Wilt u onderzoekers wijzen op deze survey? Aan onderzoekers vragen wij de vragen te beantwoorden en ons zo te helpen een effectief en doelgericht gebruik van de genetische data uit de HMF-databank te stimuleren en samen met u kankerzorg te verbeteren. Wilt u daarvoor zo’n 5 minuten de tijd nemen? Veel dank daarvoor!

Met de informatie die de survey ons oplevert, willen we onderzoeksgroepen met vergelijkbare onderzoeksvragen samenbrengen, en zo nationale samenwerking stimuleren. Naar de survey

 

 

Deel dit bericht: