ONZE MISSIE

Hartwig Medical Foundation heeft als missie de vooruitgang in het onderzoek naar kanker en de behandeling daarvan stimuleren, met als doel om de zorg voor toekomstige kankerpatiënten te verbeteren. Hartwig Medical Foundation streeft ernaar te bereiken dat iedere kankerpatiënt de juiste (en meest effectieve) behandeling krijgt, waaronder de juiste medicatie, met de juiste dosering, in de juiste periode, op het juiste moment. 

KERNWAARDEN

  • Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar kankerbehandelingen op maat;
  • Het beschikbaar stellen van (patiënt)data op een betrouwbare, zorgvuldige, veilige en transparante wijze;
  • Een betrouwbare partner zijn van patiënten, onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen, academische instellingen en experts om wetenschappelijke en maatschappelijke vooruitgang te stimuleren.

DOELSTELLING

Onze missie

 

POSITION PAPER

De beste behandeling op maat voor patiënten met uitgezaaide kanker

Hartwig Medical Foundation wil bereiken dat elke patiënt met uitgezaaide kanker de beste behandeling krijgt die bij hem of haar past, dat overbehandeling wordt vermeden en dat het oncologisch zorgbudget effectief wordt besteed. De stichting zonder winstoogmerk pleit ervoor de voorspellende DNA-test (of: predictieve Whole Genome Sequencing-test) waarmee zij het volledige DNA van patiënten met een uitgezaaide tumor uitleest, zo snel als mogelijk waarr zinvol onder te brengen in het reguliere zorgsysteem.

Hartwig Medical Foundation brengt alle DNA-afwijkingen die kunnen bijdragen aan een betere behandeling van kanker in kaart bij individuele patiënten. Voor de patiënt van vandaag is er daarvoor het patiëntrapport, waarin alle (met behulp van de WGS-test gevonden) kankergerelateerde genetische afwijkingen worden teruggerapporteerd aan de behandelaar en daarmee aan de patiënt. Voor de patiënt van morgen bouwt en beheert Hartwig Medical Foundation een DNA-databank voor onderzoek naar nog betere zorg.

Whole Genome Sequencing

Whole genome sequencing (WGS) geniet een toenemende belangstelling van behandelaars in de oncologische zorg, als ook van patiënten. Velen van hen streven naar verbetering van de huidige gemiddelde effectiviteit van 30 procent voor geneesmiddelen voor mensen met een uitgezaaide tumor. De vraag naar deze predictieve WGS-test neemt dan ook toe. Gelijktijdig zien we de aanvullende bewijsvoering voor het nut van WGS toenemen.

 

Snijvlak diagnostiek en onderzoek 

De activiteiten van Hartwig Medical Foundation bevinden zich op het snijvlak van diagnostiek en onderzoek. Door de strikte scheiding van financiering van onderzoek/research (patiënt van de toekomst) aan de ene kant en diagnostiek (patiënt van vandaag) aan de andere kant. Nu worden alle testen en de bijkomende kosten nog vergoed door filantropie. Die vorm van financiering met de huidige omvang van ruim 10 miljoen euro per  jaar is vanzelfsprekend eindig.

Gepast gebruik medicijnen

Nu Hartwig Medical Foundation genetische en klinische data op uniforme wijze verzamelt en voor alle behandelaars en onderzoekers beschikbaar stelt, kunnen nieuwe biomarkers sneller worden ontdekt en bestaande biomarkers verbeterd. Zo worden niet alleen nieuwe kankerbehandelingen door onderzoekers ontdekt, maar kunnen ook bestaande behandelingen doelmatiger worden ingezet. De predictieve WGS-test biedt daarmee een middel om ‘gepast gebruik’ te stimuleren. Door het vinden van nieuwe en verbeterde biomarkers kan immers steeds beter worden voorspeld of een medicijn bij een patiënt effectief zal zijn.

Wilt u het volledige position paper ontvangen of heeft u vragen hierover, stuur dan een mail naar communications@hartwigmedicalfoundation.nl 

Minder voor de hand liggende afwijkingen opsporen

‘Als je met een één-oogkijker naar de oceaan kijkt, zie je alleen dát waar je je op richt – bijvoorbeeld die grote oceaanstomer. Als je met twee ogen de horizon afspeurt, dan zie je ook dat kleine zeilbootje links in je ooghoek. Zo is het ook met whole genome sequencing. We kijken niet alleen naar genafwijkingen die we verwachten te zien bij een bepaalde tumor, maar we ontdekken ook afwijkingen die minder voor de hand liggen – maar die soms wel een nieuw aangrijpingspunt voor een behandeling blijken te zijn.’ Hans van Snellenberg, directeur Hartwig Medical Foundation

Nationale inspanning

‘Het probleem van kankerpatiënten behandelen op basis van hun genetisch profiel met doelgerichte therapie, is dat je veel patiënten nodig hebt. De manier waarop de Nederlanders dit probleem hebben opgelost door meer dan 40 ziekenhuizen bij elkaar te brengen en er een nationale inspanning van te maken, is briljant.’ Prof. dr. Richard Marais, Cancer Research UK