ONZE MISSIE
Hartwig Medical Foundation heeft als missie de vooruitgang in het onderzoek naar kanker en de behandeling daarvan stimuleren, met als doel om de zorg voor toekomstige kankerpatiënten te verbeteren. Concreet streeft Hartwig Medical Foundation ernaar te bereiken dat iedere kankerpatiënt de juiste (en meest effectieve) behandeling krijgt, waaronder de juiste medicatie, op het juiste moment, in de juiste periode en met de juiste dosering. Er is nog veel vooruitgang mogelijk op dit gebied, onder meer door beter gebruik te maken van informatie die al beschikbaar is.

KERNWAARDEN

  • Bijdragen aan (een efficiëntere vorm van) wetenschappelijk onderzoek, om de ontwikkeling van nieuwe behandelmethodes te stimuleren en zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van veilige, effectieve en betaalbare behandeling;
  • Dat wil zeggen: op een betrouwbare, zorgvuldige, veilige en transparante wijze omgaan met data, waaronder de persoonsgegevens van patiënten;
  • Een betrouwbare partner zijn van patiënten, onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen, academische instellingen en experts om wetenschappelijke en maatschappelijke vooruitgang te stimuleren.
DOELSTELLING

Onze missie

 

POSITION PAPER

De beste behandeling op maat voor patiënten met uitgezaaide kanker
Hartwig Medical Foundation wil bereiken dat elke patiënt met uitgezaaide kanker de beste behandeling krijgt die bij hem of haar past, dat overbehandeling wordt vermeden en dat het oncologisch zorgbudget effectief wordt besteed. Deze stichting zonder winstoogmerk pleit ervoor de voorspellende DNA-test (of: predictieve Whole Genome Sequencing-test) waarmee zij het volledige DNA van patiënten met een uitgezaaide tumor uitleest, zo snel als mogelijk onder te brengen in het reguliere zorgsysteem.

Hartwig Medical Foundation brengt alle DNA-afwijkingen die kunnen bijdragen aan een betere behandeling van kanker in kaart bij individuele patiënten. Voor de patiënt van vandaag is er daarvoor het patiëntrapport, waarin alle (met behulp van de WGS-test gevonden) kankergerelateerde genetische afwijkingen worden teruggerapporteerd aan de behandelaar en daarmee aan de patiënt. Voor de patiënt van morgen bouwt en beheert Hartwig Medical Foundation een DNA-databank voor onderzoek naar nog betere zorg.

Whole Genome Sequencing
Whole genome sequencing (WGS) geniet een toenemende belangstelling van behandelaars in de oncologische zorg, als ook van patiënten. Velen van hen streven naar verbetering van de huidige gemiddelde effectiviteit van 30 procent voor geneesmiddelen voor mensen met een uitgezaaide tumor. De vraag naar deze predictieve WGS-test neemt dan ook toe. Gelijktijdig zien we de aanvullende bewijsvoering voor het nut van WGS toenemen.

 

Snijvlak diagnostiek en onderzoek: onfinancierbaar?
De activiteiten van Hartwig Medical Foundation bevinden zich op het snijvlak van diagnostiek en onderzoek. Door de strikte scheiding van financiering van onderzoek/research (patiënt van de toekomst) aan de ene kant en diagnostiek (patiënt van vandaag) aan de andere kant, lijkt Hartwig Medical Foundation zich in een niet-financierbare situatie te bevinden. Nu worden alle testen en de bijkomende kosten nog vergoed door filantropie. Die vorm van financiering is vanzelfsprekend eindig.

Gepast gebruik medicijnen
Nu Hartwig Medical Foundation genetische en klinische data op uniforme wijze verzamelt en voor alle behandelaars en onderzoekers beschikbaar stelt, kunnen nieuwe biomarkers sneller worden ontdekt en bestaande biomarkers verbeterd. Zo worden niet alleen nieuwe kankerbehandelingen door onderzoekers ontdekt, maar kunnen ook bestaande behandelingen doelmatiger worden ingezet. Deze predictieve WGS-test biedt daarmee een middel om ‘gepast gebruik’ te stimuleren. Door het vinden van nieuwe en verbeterde biomarkers kan immers steeds beter worden voorspeld of een medicijn bij een patiënt effectief zal zijn.

Wilt u het volledige position paper ontvangen of heeft u vragen hierover, stuur dan een mail naar communications@hartwigmedicalfoundation.nl 

Minder voor de hand liggende afwijkingen opsporen
‘Als je met een één-oogkijker naar de oceaan kijkt, zie je alleen dát waar je je op richt – bijvoorbeeld die grote oceaanstomer. Als je met twee ogen de horizon afspeurt, dan zie je ook dat kleine zeilbootje links in je ooghoek. Zo is het ook met whole genome sequencing. We kijken niet alleen naar genafwijkingen die we verwachten te zien bij een bepaalde tumor, maar we ontdekken ook afwijkingen die minder voor de hand liggen – maar die soms wel een nieuw aangrijpingspunt voor een behandeling blijken te zijn.’ Hans van Snellenberg, directeur Hartwig Medical Foundation

Nationale inspanning
‘Het probleem van kankerpatiënten behandelen op basis van hun genetisch profiel met doelgerichte therapie, is dat je veel patiënten nodig hebt. De manier waarop de Nederlanders dit probleem hebben opgelost door meer dan 40 ziekenhuizen bij elkaar te brengen en er een nationale inspanning van te maken, is briljant.’ Prof. dr. Richard Marais, Cancer Research UK