Patiëntrapport gaat nieuwe fase in

Hartwig Medical Foundation is continu bezig met het verbeteren van het patiëntrapport dat de arts onder ogen krijgt na het sequencen van het tumorweefsel van de patiënt. In het rapport worden de bevindingen (mutaties) gerapporteerd die mogelijk klinisch relevant zijn. Zo is er onlangs een eerste stap gezet naar een vernieuwd en verbeterd patiëntrapport, waarbij de basis van het rapport voortaan geautomatiseerd, en dus objectief, tot stand komt. Vooralsnog blijft de controle van het rapport nog mensenwerk, maar de insteek is dat de rapportage op termijn geheel gestandaardiseerd zal worden. Bovendien is het panel van genen waarover gerapporteerd wordt uitgebreid. Het samenvattende deel van het rapport zal bestaan uit één pagina, waarop alle relevante informatie kort wordt weergegeven.  

In de loop van de komende maanden zal de focus van de verbetering meer gaan liggen op de  klinische interpretatie van de aangetoonde mutaties. Hiervoor zal per 1 maart Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (KMBP) Paul Roepman werkzaam zijn bij Hartwig Medical Foundation. Paul Roepman is één van de ongeveer 30 KMBP’ers in Nederland en tevens werkzaam bij Pathologie-DNA (samenwerkende pathologie-afdelingen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch), St. Antonius ziekenhuis (Nieuwegein) en Rijnstate in Arnhem). Binnen Hartwig Medical Foundation zal hij zich o.a. gaan bezighouden met het interpreteerbaar maken van het patiëntrapport. “Er is nu nog niet genoeg kennis over welke bevindingen klinische relevant zijn en welke (nog) niet. De arts kan deze interpretatie vaak niet alleen doen”, aldus Paul Roepman. Wanneer de bevindingen (mutaties) uit het rapport correct geïnterpreteerd worden, kan de patiënt mogelijk in aanmerking komen voor (‘off-label’) medicatie binnen klinische studies. Het specialisme waarin Paul zich bevindt is relatief nieuw en is ontstaan vanuit de behoefte om de kwaliteit van de moleculaire diagnostiek binnen de pathologie te garanderen. Zijn werkzaamheden bij Pathologie-DNA zal hij combineren met de activiteiten bij Hartwig Medical Foundation. “Het is belangrijk om de kwaliteit van het sequencen te waarborgen, ook wanneer er in studieverband naar een groot aantal genen (‘whole-genome’) gekeken wordt, en dat is wat er bij Hartwig Medical Foundation gebeurt.”

Paul Roepman zal tevens een rol spelen in het onderwijzen van artsen voor de interpretatie van de mutaties, die weergegeven zijn in het patiëntrapport. De eerste focus zal de DRUP-studie zijn, waarna de subset van data groter zal worden. Het is van belang dat de kennis up-to-date gehouden wordt in zogenaamde knowledge bases. “Hiervoor bestaan al enkele belangrijke initiatieven, waarbij duidelijk naar voren komt dat we dit zeker niet alleen moeten gaan doen, maar (inter)nationaal moeten gaan samenwerken”. Het einddoel van dit traject is dat er een gestandaardiseerd algoritme komt, waarmee de klinische interpretatie vanuit deze knowledge bases automatisch in het patiëntrapport opgenomen wordt.

*** Het patiëntrapport is op dit moment uitsluitend bestemd voor onderzoek en niet voor diagnostisch gebruik ***

Patiëntrapport anoniem

Deel dit bericht: