Voor de beste behandeling van patiënten met kanker, werken we samen met onderzoekers en behandelaars in heel Nederland.

Hartwig Medical Foundation helpt het ontstaan van kanker en de behandeling daarvan beter te begrijpen.

Hartwig Medical Foundation verzamelt genetische en klinische gegevens en stelt deze beschikbaar voor onderzoek.

Het ultieme doel is dat elke patiënt een gepersonaliseerde behandeling krijgt, gebaseerd op het DNA van de tumor.

PATIENTRAPPORT

Mogelijk beschikbare behandelingen

Behandelaars van patiënten die bloed en weefsel (tumor biopt) hebben afgestaan voor de DNA-databank ontvangen -gemiddeld binnen 3 weken na afname van het tumor biopt en bloed- een patiëntrapport voor die patiënt. Hartwig Medical Foundation stuurt het rapport naar de Principal Investigator (PI) van het ziekenhuis. Het patiëntrapport biedt behandelaars een compleet overzicht van de specifieke kankergerelateerde DNA-afwijkingen van de patiënt, met daaraan gekoppeld een overzicht van mogelijk beschikbare behandelingen. Artsen en patiënten worden ook gewezen op mogelijk passende klinische trials waaraan een patiënt kan deelnemen.

Behandeling afstemmen op individueel mutatieprofiel tumor 

Met deze kennis kunnen behandelaars een patiënt met uitgezaaide kanker soms sneller de optimale medicatie geven. Nu is de behandeling vaak nog orgaangericht. Met de informatie uit het rapport kan behandeling steeds meer worden afgestemd op het individuele mutatieprofiel van de tumor. Zo kan het dat iemand met maagkanker in een studie de behandeling krijgt die bij iemand met bijvoorbeeld borstkanker goed werkte omdat de DNA-mutaties in de tumoren overeenkomstig blijken te zijn.

Begrijpen en interpreteren patiëntrapport

Om het patiëntrapport goed te kunnen lezen, begrijpen en interpreteren kunnen behandelaars ondersteuning krijgen. Dat kan via onder andere de CPCT-Multidisciplinary Expert Board (MEB). Op verzoek geeft Hartwig Medical Foundation bijscholing aan behandelaars. 

Privacybeleid

Hartwig Medical Foundation heeft de privacy van patiënten hoog in het vaandel staan. Op onze pagina privacybeleid leest u hier meer over.

Bekijk video: Waarom zoveel mogelijk tumormateriaal in databank opnemen

'Bij sommige agressieve vormen van kanker wil je zo vroeg mogelijk met de meest effectieve therapie starten, en soms kan dit door inzicht te verkrijgen in de moleculaire achtergrond van de kanker van die specifieke patiënt.’

Niven Mehra, internist-oncoloog Radboudumc