Onderzoekers

Het  koppelen van patiëntgegevens aan  genetische  tumor  informatie  creëert een  unieke  bron  voor  innovatief wetenschappelijk  en  zorg‐economisch  onderzoek .
Van data naar onderzoek
Download de presentatie
Databeleid Hartwig
Alle data-informatie

Kankeronderzoek

Hartwig Medical Foundation doet zelf geen onderzoek en stelt de door haar gegenereerde databank onder strikte voorwaarden ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek.

Hartwig Medical Foundation staat ook open voor verregaande ondersteuning van kankeronderzoek door samenwerkingsverbanden of onderzoekers die niet zijn aangesloten. Hartwig Medical Foundation kan zorgen voor het genereren van genetische informatie, welke dan beschikbaar wordt gesteld aan de onderzoekers. Voorwaarde hiervoor is dat de klinische gegevens en behandelinformatie toegevoegd worden aan de databank en dat alle gepseudonimiseerde informatie gedeeld kan worden voor onderzoek, conform het data toegangsbeleid van de onafhankelijke Data Access Board.

 

Targeted therapies

DNA sequencing-technologie is het laatste decennium sterk verbeterd. Tot voor kort bestond het meeste genetisch onderzoek uit ‘gen panels’ of ‘exome sequencing’ waarmee slechts een paar procent van het totale DNA in kaart kon worden gebracht. Met de nieuwe generatie DNA sequencing-technologie kan het complete erfelijke materiaal van een individu worden afgelezen.

Deze methode, whole genome sequencing, geeft als enige een compleet beeld van alle eventuele mutaties in het genoom.

Mutaties in het genoom zijn de basis voor elke vorm van kanker en ontregelen daarmee essentiële processen in de cel. Op basis van genetische afwijkingen zijn er ‘targeted therapies’ ontwikkeld, waarmee tumorspecifieke ongeregeldheden worden gecorrigeerd. Op deze manier wordt de tumorgroei gestopt met minder bijwerkingen dan de ‘traditionele’ chemotherapie.

Het blootleggen van de genetische afwijkingen is daarmee een belangrijke nieuwe stap in het behandelen van kanker, omdat daarmee nieuwe medicijnen ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast kunnen er bestaande medicijnen voorgeschreven worden, die aangrijpen op specifieke afwijkingen in de tumor van een individuele patiënt.

 

Innovatief wetenschappelijk onderzoek

Door het systematisch verzamelen van data voor alle relevante patiënten in Nederland kunnen er nieuwe biomarkers geïdentificeerd worden. Nederland heeft  een voordeel op veel andere landen omdat het relatief klein is,  goed georganiseerd is (NFU, STZ, specialisten) en sterk gedigitaliseerd is met unieke overkoepelende registraties (IKNL, DICA, PALGA).  

Ontsluiting van patiëntgegevens en behandel uitkomsten zijn al in volle gang als onderdeel van diverse “Big  Data” initiatieven (bijvoorbeeld  NFU,  BBMRI/HealthRI). Het koppelen aan genetische tumor informatie creëert dan ook een unieke bron voor innovatief wetenschappelijk en zorg‐economisch onderzoek ter verbetering van ons collectieve zorgstelsel. 

 

Technologie

Hartwig Medical Foundation beschikt over de allernieuwste DNA sequencing apparatuur van Illumina. Deze HiSeq Xten setup is op minder dan dertig plaatsen wereldwijd beschikbaar en wordt op slechts een paar plekken op vergelijkbare wijze ingezet voor de analyse van tumoren. Verder is het laboratorium ingericht voor geautomatiseerde DNA en RNA isolatie uit bloed, cellen en biopten, high-throughput sample preparation voor whole genome sequencing en RNA-sequencing. 

Het proces – Van afnemen biopt tot het opslaan in de databank

 

Onderzoekers over de databank

Lees hier de interviews met onderzoekers waarin zij vertellen over hoe de data van Hartwig Medical Foundation hen helpt onderzoek te doen.

Veelgestelde vragen

Ja.

Vaak zijn aangeboren afwijkingen zeldzaam. Daardoor biedt centralisatie van data, zoals Hartwig Medical Foundation dit op het gebied van kanker vorm geeft, ook voor klinische genetica een grote meerwaarde voor de interpretatie van patiëntgegevens, het stellen van een diagnose en/of wetenschappelijk onderzoek.

Door next-generation DNA sequencing-technologie zijn ook de mogelijkheden voor genetische diagnose van aangeboren en erfelijke afwijkingen (kiembaan diagnostiek) revolutionair veranderd. De behoefte aan diagnostische sequencing op basis van whole genome sequencing groeit dan ook snel en wordt ook door Hartwig Medical Foundation gefaciliteerd. Verschillende Nederlandse Klinisch Genetische centra hebben ervoor gekozen om de ontstane mogelijkheid binnen Hartwig Medical Foundation vorm te geven.

Antwoord niet gevonden?
Staat het antwoord dat u zocht er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.
GA NAAR CONTACT