Zorgprofessionals

Met kennis van het individuele mutatieprofiel van een tumor kunnen specialisten de huidige maar vooral de toekomstige kankerpatiënt sneller de optimale medicatie geven.  
Databeleid Hartwig
Alle data-informatie

Samenwerkingsverband van ziekenhuizen

Het verzamelen van DNA en klinische gegevens gebeurt in samenwerking met aangesloten Nederlandse ziekenhuizen en kankercentra. Artsen van deze aangesloten ziekenhuizen vragen patiënten of zij specifiek voor de databank van Hartwig Medical Foundation een biopt en wat bloed willen afstaan. Dit zijn handelingen die in het normale zorgproces niet worden uitgevoerd, dus dit gebeurt in het verband van klinische studies. Hartwig Medical Foundation is niet opgezet voor uitvoering van routine diagnostiek, hoewel de gegeneerde gegevens wel gebruikt kunnen worden voor behandelopties wanneer de patiënt progressief is.

 

Sneller de optimale medicatie

Het biopt wordt bij Hartwig Medical Foundation gelezen met de nieuwste DNA ‘sequencing’ technologie welke wereldwijd op minder dan dertig plaatsen beschikbaar is en waarmee het complete DNA van een patiënt of tumor in kaart gebracht kan worden. Het resultaat is een overzicht van alle DNA afwijkingen in de tumor. Aan de hand van deze gegevens wordt in samenwerking met lokale pathologen een rapport opgesteld, welke wordt teruggestuurd naar de behandelend arts. Alle gegevens worden bovendien gepseudonimiseerd opgeslagen in de Hartwig Medical Foundation databank voor toekomstig onderzoek.

Met deze kennis kunnen specialisten de huidige maar vooral de toekomstige kankerpatiënt sneller de optimale medicatie geven. Dat gebeurt op basis van het individuele mutatieprofiel van de tumor, in plaats van de traditionele orgaangerichte behandeling die nu nog gebruikelijk is.

Op die manier wordt de ontwikkeling van nieuwe behandelmethodes gestimuleerd. Bovendien kunnen de gegevens worden gebruikt voor diagnostische rapportages voor bestaande medicatie, waarvoor genetische biomarkers voorhanden zijn. Door de genetische data systematisch te integreren met behandelinformatie en -resultaten kunnen vervolgens nieuwe biomarkers worden ontdekt.

Alle onderzoeksgegevens in de databank worden beschikbaar gemaakt voor geïnteresseerde en gekwalificeerde partijen. Hiervoor is goedkeuring nodig van een onafhankelijke Data Access Board.

Het laboratorium van Hartwig Medical Foundation heeft een internationale kwaliteitscertificering (ISO17025). 

Hartwig Medical Foundation

Farmaceuten

De nationale databank van Hartwig Medical Foundation kan alle bestaande medicatie van farmaceutische bedrijven inzichtelijk maken. Zo ook de grote voorraad van ‘targeted drugs’, die vaak alleen zijn gericht op bepaalde specifieke kankersoorten. 

Daarnaast kunnen farmaceutische bedrijven in de toekomst met behulp van de analysetechnieken en de (met goedkeuring van de Data Access Board) verstrekte gepseudonimiseerde delen van de databank nog gerichter experimentele medicijnen ontwikkelen. Ook toekomstige veelbelovende behandelingen met bijvoorbeeld immunotherapie kunnen hier een voordeel van hebben. Nieuwe medicijnen kunnen zo sneller bij de juiste patiënt komen.

 

Zorgverzekeraars en ons zorgsysteem

Met behulp van de DNA-analyses door Hartwig Medical Foundation zal (in bepaalde mate) te voorspellen zijn voor welke patiënten een bepaald kankermedicijn wel of niet gaat werken. Naast het voorkomen van alle bijwerkingen voor de patiënt, kan dit een forse besparing op de behandelkosten opleveren. De kosten voor een DNA-bepaling zijn slechts een fractie van de behandelkosten.

De gecentraliseerde opzet van Hartwig Medical Foundation garandeert een uniforme en hoge kwaliteit van genetische data voor alle kankerpatiënten in Nederland en optimaliseert het gebruik van relatief dure apparatuur en personeel. Daardoor blijven de gevolgen van de introductie van nieuwe veelbelovende technologie en medicatie betaalbaar binnen ons collectieve zorgsysteem.

Verschillende Nederlandse zorgverzekeraars zijn enthousiast over de aanpak en doelstellingen van de Hartwig Medical Foundation en moedigen verdere ontwikkelingen aan.

Veelgestelde vragen

Het doel is de databank zo snel mogelijk op te zetten en te vullen om onderzoek mogelijk te maken. Hoe meer data, hoe meer onderzoek. Onderzoek dat het verschil kan maken in de strijd tegen kanker.

We streven ernaar om met dit onderzoek in de nabije toekomst patiënten een behandeling op maat te kunnen geven. Dit wil dus zeggen dat de behandeling wordt afgestemd op de eigenschappen van de tumor.

Hartwig Medical Foundation is een onafhankelijke non-profit organisatie (stichting zonder winstoogmerk) en wordt voor het overgrote deel gefinancierd uit giften. Hartwig Medical Foundation is volledig gefinancierd voor de nabije toekomst.

Alle financiële informatie is terug te vinden in onze jaarverslagen.

In principe komen alle patiënten in aanmerking die een ‘solide’ tumor hebben (een tumor die in een bepaald orgaan ontstaan is) die uitgezaaid is en die gaan starten met een behandeling. Dit kan zijn een vorm van chemotherapie, maar ook zogenaamde hormonale therapie, immuuntherapie of ”targeted therapy” (een behandeling waarbij medicijnen doelgericht de celdeling van kankercellen remmen of doden).

Ook patiënten met lymfeklierkanker (lymfomen) kunnen deelnemen aan het onderzoek. Hoe in de toekomst patiënten met bloedkanker zich kunnen aansluiten, wordt momenteel onderzocht.

Wetenschappelijk onderzoek is gericht op het verbeteren van de zorg voor de toekomstige patiënt. Hoe meer patiënten hun biopt willen afstaan hoe meer we kunnen leren over kanker. Door het opslaan van de genetische informatie (het DNA uit biopten) en de klinische gegevens (over de tumor en de behandeling) kunnen we onze kennis over kanker vergroten, patronen ontdekken en herkennen.

Op dit moment weten we nog onvoldoende om de verzamelde gegevens direct te kunnen gebruiken voor het selecteren van de meest optimale behandeling. Daarom heeft de huidige patiënt nog geen direct voordeel bij deelname voor de eigen behandeling.

In enkele gevallen kan de genetische informatie van de tumor wel gebruikt worden voor experimentele behandelingen, mocht de patiënt hiervoor in aanmerking komen. 

 • Erasmus MC Kankerinstituut Rotterdam
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • VU Medisch Centrum in Amsterdam
 • Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen
 • Maastricht Universitair Medisch Centrum 
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Antoni van Leeuwenhoek
 • Meander Medisch Centrum
 • Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg
 • Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
 • Franciscus Gasthuis & Vlietland
 • VieCuri Medisch Centrum
 • Rijnstate
 • Maxima Medisch Centrum
 • Spaarne Gasthuis
 • Reinier de Graaf Gasthuis
 • Noordwest Ziekenhuisgroep
 • Zuyderland Medisch Centrum
 • Martini Ziekenhuis
 • Medisch Centrum Slotervaart
 • Medisch Centrum Leeuwarden
 • Gelderse Vallei
 • Isala Klinieken
 • Nij Smellinghe
 • Ziekenhuis St. Jansdal
 • Ziekenhuisgroep Twente
 • Rode Kruis Ziekenhuizen
 • Amphia ziekenhuis
 • Treant Zorggroep
 • Maasstad ziekenhuis
 • Medisch Spectrum Twente
 • Deventer Ziekenhuis
 • Academisch Medisch Centrum (AMC)
 • Tergooi
 • Ziekenhuis Bernhoven
 • Haga Ziekenhuis
 • Antonius Ziekenhuis
 • Bravis ziekenhuis
 • Gelre Ziekenhuizen
 • Rivas Zorggroep
 • Groene Hart Ziekenhuis

Heel veilig. Toegang tot de databank is alleen mogelijk na goedkeuring te hebben gekregen van een onafhankelijke beoordelingscommissie, de Data Access Board. Alle gegevens en data zijn gepseudonimiseerd. De gegevens worden gecodeerd opgeslagen in een beveiligde databank. Dit wil zeggen dat de gegevens niet te herleiden zijn naar een patiënt. Alleen de betrokken onderzoeker(s) van het centrum waar de patiënt behandeld wordt hebben direct toegang tot de gegevens van een patiënt.

Voor het verzamelen van deze gegevens en het gecodeerd doorgeven aan Hartwig Medical Foundation en aan derden die toegang worden verleend na goedkeuring door de Data Access Board dient nadrukkelijk toestemming gegeven te worden door de patiënt.

De Data Access Board bestaat uit een panel van onafhankelijke experts die aanvragen voor toegang tot data beoordelen.

Om toegang krijgen tot de databank, moeten onderzoekers eerst een onderzoeksvraag indienen bij de Data Access Board. Deze onderzoeksvraag wordt beoordeeld door middel van zorgvuldige toetsingsprocedures en een evaluatie op doelmatigheid en wettelijke en ethische kaders.

Na goedkeuring van de patiënt ontvangt Hartwig Medical Foundation de gegevens met betrekking tot de tumor, de behandeling en op termijn ook de uitkomst van deze behandeling. Deze gegevens worden gepseudonimiseerd verstuurd en zijn daardoor niet te herleiden naar individuele patiënten. Het rapport met een overzicht van alle fouten in het DNA wordt gepseudonimiseerd teruggestuurd naar de behandelend arts. Alleen de onderzoekers in het behandelend centrum kunnen de gepseudonimiseerde gegevens herleiden naar de patiënt. Het rapport is op verzoek ook in te zien door de patiënt. Daarnaast worden de gegevens - tevens gepseudonimiseerd- opgeslagen in een beveiligde databank die gebruikt kan worden voor onderzoek.

In principe worden de gegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Op verzoek van de patiënt kunnen de gegevens uit de databank verwijderd worden waardoor ze niet meer beschikbaar zijn voor een volgend onderzoek. Dit werkt niet met terugwerkende kracht, gegevens kunnen niet uit bestaande onderzoeken verwijderd worden.

Niemand zonder de goedkeuring van een onafhankelijke beoordelingscommissie, de Data Access Board.

Hartwig Medical Foundation maakt gebruik van innovatieve Illumina Xten technologie. Dit is uniek in Nederland. Deze apparaten zijn wereldwijd op minder dan dertig plaatsen beschikbaar. Met de nieuwe generatie DNA sequencing-technologie is het mogelijk om tegen relatief lage kosten en met een korte doorlooptijd het complete DNA van een patiënt of tumor in kaart te brengen (whole genome sequencing) en niet alleen een deel van het DNA wat tot voor kort het geval was.

 • Robbert Dijkgraaf, voorzitter (Princeton, UvA)
 • Rob Defares, oprichter (IMC)
 • Guido Derckx, lid (Loyens &Loeff)
 • Emile Voest, lid namens Antoni van Leeuwenhoek (Antoni van Leeuwenhoek)
 • Chris Polman, lid namens NFU (VUmc) 

De farmaceutische industrie is niet betrokken bij dit initiatief. Het onderzoek is op dit moment niet gericht op het ontwikkelen van nieuwe behandelingen, maar op het beter inzetten van bestaande behandelingen. De nationale databank van Hartwig Medical Foundation kan alle bestaande medicatie van farmaceutische bedrijven inzichtelijk maken. Zo ook de grote voorraad van ‘targeted drugs’, die vaak alleen gericht zijn op bepaalde specifieke kankersoorten.

Daarnaast kunnen farmaceutische bedrijven in de toekomst met behulp van de analysetechnieken en de (met goedkeuring van de Data Access Board) verstrekte gepseudonomiseerde delen van de databank nog gerichter experimentele medicijnen ontwikkelen. Ook toekomstige veelbelovende behandelingen met bijvoorbeeld immunotherapie kunnen hier een voordeel van hebben. Nieuwe medicijnen kunnen zo sneller bij de juiste patiënt komen.

De zorgverzekeraars zijn niet rechtstreeks betrokken bij dit initiatief.

Zorgverzekeraars volgen de ontwikkelingen op dit gebied zeer nauwlettend in verband met de mogelijkheden om de kwaliteit van zorg te verbeteren en zorgkosten te verlagen.

Antwoord niet gevonden?
Staat het antwoord dat u zocht er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.
GA NAAR CONTACT