WAT DOET HARTWIG MEDICAL FOUNDATION?

Het ultieme doel van Hartwig Medical Foundation is dat elke patiënt met -uitgezaaide- kanker een behandeling op maat krijgt, gebaseerd op het DNA van de tumor. Hiervoor wordt een uitgebreide DNA-test ingezet die alle kenmerken van het DNA van de tumor in kaart brengt, waardoor er een volledig(er) beeld ontstaat van de mogelijkheden voor de behandeling van de patiënt.

Daarnaast verzamelt Hartwig Medical Foundation de genetische en klinische informatie van patiënten in een databank, die beschikbaar gesteld wordt voor onderzoek. Deze gegevens zijn anoniem en de databank is beveiligd.

Bloed en tumorweefsel

Voor de uitgebreide DNA-test wordt bij de patiënt in een deelnemend ziekenhuis aan de CPCT-02-studie of DRUP-studie bloed en tumorweefsel afgenomen. Dit gaat naar Hartwig Medical Foundation in Amsterdam.

DNA-afwijkingen in kaart gebracht

De afwijkingen die zich in het DNA bevinden, worden stap voor stap in kaart gebracht in het laboratorium én in een IT-proces. De laboranten, bio-informatici en IT’ers van Hartwig Medical Foundation werken dagelijks aan het verder verbeteren van de processen.

3,2 miljard letters op een rijtje gezet

Het tumorweefsel en bloed wordt eerst bewerkt zodat het DNA er uitgehaald kan worden. Het DNA van het tumorweefsel wordt vervolgens ‘uitgelezen’. Dat betekent dat de 3,2 miljard letters van het DNA uit de tumor op een rijtje worden gezet. Dit gebeurt ook met het DNA uit het bloed. In je bloed zit het DNA zoals mensen dat bij hun geboorte hebben meegekregen.

Nadat alle 3,2 miljard letters uit je bloed en het tumorweefsel op een rij zijn gezet, worden deze met elkaar vergeleken. Dit gebeurt met de allernieuwste apparatuur via zogenaamde whole genome sequencing (WGS) techniek. De gegevens worden door snelle computers geanalyseerd. Het eindresultaat is een overzicht van alle DNA afwijkingen in de tumor. De gegevens worden in een patiëntrapport teruggezonden aan de behandelend arts in het ziekenhuis.

Het proces van de afname van het tumorweefsel en bloed tot het verzenden van het patiëntrapport aan de behandelend arts in het ziekenhuis duurt gemiddeld drie weken.

ISO-accreditatie laboratorium

Hartwig Medical Foundation werkt  met de nieuwste generatie sequencers en robotica in combinatie met geavanceerde bio-informatische data-analysesoftware. 

Het laboratorium heeft een ISO 17025:2017 TESTEN L633 accreditatie. 
Deze accreditatie betekent dat alle whole genome sequencing (WGS) laboratoriumtesten die bij Hartwig Medical Foundation worden uitgevoerd, voldoen aan internationaal gevalideerde kwaliteitseisen. Een actuele scope van de geaccrediteerde verrichtingen staat op de website van de RVA, onder registratie nummer L633.

ISO certificaat informatiebeveiliging

Wij doen er alles aan om onze informatie te beveiligen. We zijn gecertificeerd voor ISO/IEC 27001 informatiebeveiliging management systeem (referentie nummer ISMS-K107606/01). Dit is dé wereldwijd geaccepteerde standaard voor informatiebeveiliging.

Lees ook ‘Elke tumor is uniek‘ en bekijk het filmpje hieronder. 

ROUTE VANAF DE AFNAME BIOPT
NAAR OPSLAG IN DATABANK EN OP
LEVEREN (PATIËNT)RAPPORTAGE

Route afname biopt naar opslag in databank en oplevering patiëntrapportage

Bekijk video: Wat doet Hartwig Medical Foundation?