WAT DOET HARTWIG MEDICAL FOUNDATION

Hartwig Medical Foundation helpt het ontstaan van kanker en de behandeling daarvan beter begrijpen. Dit doen wij door het verzamelen van genetische en klinische informatie van patiënten, die we beschikbaar stellen voor onderzoek. Het ultieme doel is dat elke patiënt met – uitgezaaide – kanker een gepersonaliseerde behandeling krijgt gebaseerd op het DNA van de tumor.

Bloed en tumorweefsel

Van elke patiënt – met uitgezaaide kanker – in een deelnemend ziekenhuis wordt bloed en het tumorweefsel afgenomen. Dit gaat naar Hartwig Medical Foundation in Amsterdam. Door het pathologisch laboratorium van het UMC Utrecht is vóór die tijd is al beoordeeld of het biopt voldoende tumorcellen bevat om goed te kunnen worden uitgelezen.

DNA-afwijkingen in kaart gebracht

De afwijkingen die zich in het DNA bevinden, worden stap voor stap in kaart gebracht in het laboratorium én in een IT-proces. De laboranten, bio-informatici en IT’ers van Hartwig Medical Foundation werken dagelijks hieraan, en aan het verder verbeteren van de processen.

3,2 miljard letters op een rijtje gezet

Het weefsel en bloed wordt eerst bewerkt zodat het DNA er uitgehaald kan worden. Het DNA van het tumorweefsel wordt vervolgens ‘uitgelezen’. Dat betekent dat de 3,2 miljard letters van het DNA uit de tumor op een rijtje worden gezet. Dit gebeurt ook met het DNA uit het bloed. In je bloed het DNA zoals mensen dat bij hun geboorte hebben meegekregen.

Na dit hoogtechnologische proces in het lab, worden de 3,2 miljard letters uit het bloed vergeleken met de 3,2 miljard letters uit het DNA van de tumor. Dit gebeurt in een state-of-the-art bio-informatisch proces.

De data die voortkomt uit dat proces worden opgeslagen in de databank, én de gevonden afwijkingen worden opgenomen in een patiëntrapport.
Dit proces van biopt tot patiëntrapport duurt gemiddeld drie weken.

ISO-accreditatie

Hartwig Medical Foundation werkt hiervoor met de nieuwste generatie sequencers en robotica in combinatie met geavanceerde bio-informatische data-analysesoftware. 

Het laboratorium heeft een ISO 17025 accreditatie. 
Deze accreditatie betekent dat alle WGS-laboratoriumtesten die bij Hartwig Medical Foundation worden uitgevoerd, voldoen aan internationaal gevalideerde kwaliteitseisen.

Lees ook ‘De beste kans op de beste behandeling‘ en bekijk het filmpje hieronder.

ROUTE VANAF DE AFNAME BIOPT
NAAR OPSLAG IN DATABANK EN OP
LEVEREN (PATIËNT)RAPPORTAGE

Route afname biopt naar opslag in databank en oplevering patiëntrapportage

Bekijk video: Wat doet Hartwig Medical Foundation