Hoe het werkt

DNA en behandelgegevens van kankerpatiënten worden beschikbaar gesteld voor onderzoek om nieuwe behandelmethodes te ontwikkelen en bestaande medicijnen doelgerichter te benutten.

Fouten in het DNA

Kanker wordt veroorzaakt door fouten in het erfelijke materiaal in een cel (het DNA). Die fouten zijn bij iedere tumor anders, waardoor de genetische opmaak van elke tumor uniek is. We weten momenteel nog onvoldoende hoe al die unieke tumoren op verschillende behandelingen reageren. Hierdoor is de medicatie voor patiënten nog niet goed afgestemd op de specifieke kenmerken van zijn of haar tumor, en wordt de behandeling vooral bepaald door het type kanker, bijvoorbeeld borst- of darmkanker.

Om de diagnose en de behandeling voor patiënten te kunnen verbeteren, hebben we data nodig; genetische (afkomstig van het DNA) en klinische (over het type kanker en de behandeling) gegevens van zoveel mogelijk kankerpatiënten.

Hartwig Medical Foundation

Verzamelen van gegevens

Het verzamelen van de gegevens van kankerpatiënten gebeurt in samenwerking met verbonden Nederlandse ziekenhuizen. Artsen vragen hun patiënten of zij voorafgaand aan behandeling een biopt (tumorweefsel) en wat bloed af willen staan. Deze samples worden vervolgens door de behandelend arts naar Hartwig Medical Foundation gestuurd, die deze bewerkt zodat het DNA eruit kan worden gehaald. Dit wordt vervolgens door de allernieuwste DNA sequencers in zijn geheel gelezen (‘whole genome sequencing’) en door computers geanalyseerd, waarbij het biopt wordt vergeleken met het profiel van het bloed. Het eindresultaat van dit proces is een overzicht van alle DNA ‘fouten’ in de tumor.

Dit resultaat wordt teruggestuurd naar de behandelend arts ter ondersteuning van de diagnose en behandelkeuzes. Daarnaast worden deze gegevens ook opgeslagen in een beveiligde nationale databank. Ook de gegevens over de behandelingen die patiënten ondergaan en de uitkomsten daarvan worden verzameld en aan de databank toegevoegd.

Analyse van de data in de databank maakt het mogelijk om nieuwe verbanden te ontdekken tussen (combinaties van) genetische veranderingen en de uitkomst van specifieke behandelingen in bepaalde tumoren. Deze informatie kan gebruikt worden om nieuwe behandelmethodes te ontwikkelen en bestaande medicijnen doelgerichter te benutten. Hiermee wordt de effectiviteit van kankeronderzoek en diagnose verbeterd, en kan worden voorkomen dat patiënten een behandeling ondergaan die niet werkt en slechts hevige bijwerkingen oplevert. Daarbij levert het economische voordelen op door het verminderen van de kosten van de gezondheidszorg voor overheden en zorgverzekeraars.


Privacy

Hartwig Medical Foundation verwerkt alleen gegevens na expliciete goedkeuring (informed consent) van de patiënt. Alle patiëntgegevens en DNA-informatie blijven eigendom van de patiënt en het behandelend centrum. Alle gegevens zijn gepseudonimiseerd en de databank is beveiligd. De gegevens uit de databank worden onder strikte voorwaarden en na goedkeuring van een onafhankelijke commissie (Data Access Board) beschikbaar gesteld voor onderzoekers.

Het DNA Sequencing proces; gegevens van de patiënt

Het DNA Sequencing proces; gegevens van de patiënt

 

 

 

 

Het proces – gegevens van de patiënt