Wat we doen

Hartwig Medical Foundation maakt op unieke wijze vooruitgang mogelijk in het onderzoek naar de behandeling van kanker in Nederland. Het is het eerste landelijke DNA data ‘sequencing’ centrum en brengt gepersonaliseerde zorg bij kanker een stap dichterbij. 

Nationale databank

Hartwig Medical Foundation verzamelt genetische en klinische gegevens van kankerpatiënten uit heel Nederland in één nationale databank. De gegevens worden beschikbaar gemaakt voor onderzoek om de zorg voor toekomstige kankerpatiënten te verbeteren. Het verzamelen van deze gegevens gebeurt in samenwerking met de ziekenhuizen die verbonden zijn. Dit is een samenwerkingsverband van kankercentra in Nederland dat zich inzet voor een behandeling op maat voor kankerpatiënten.

Hartwig Medical Foundation is een uniek en nationaal initiatief dat de krachten van Nederland bundelt: grensverleggende wetenschap, innovatief ondernemerschap en nauwe samenwerking – om gezamenlijk pragmatische oplossingen te kunnen vinden voor één van de grootste zorgen van onze tijd.

Hartwig Medical Foundation

Landelijk en multidisciplinair initiatief

Hartwig Medical Foundation werkt intensief samen met academische instellingen, ziekenhuizen en experts uit diverse organisaties zoals oncologen, pathologen, genetici, informatici, onderzoekers en IT’ers. Onderzoek met de gegevens in de database wordt uitgevoerd door experts in heel Nederland en in nauwe samenwerking met internationale partners.

De doelstellingen van Hartwig Medical Foundation worden onderschreven door alle Universitaire Medische Centra verenigd in de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.

Internationaal zijn er omvangrijke initiatieven gaande op het gebied van DNA-analyse voor medische toepassingen. Hartwig Medical Foundation heeft contacten met initiatieven in Engeland, Schotland, Frankrijk en Duitsland. Het is de ambitie van Hartwig Medical Foundation om een voortrekkersrol te vervullen bij met name de Europese initiatieven op het gebied van personalized cancer treatment.