Onderzoek

Wij faciliteren klinische onderzoeken en studies in projectvorm met onze samenwerkingspartners om de kennis over tumoren te vergroten en om de zorg voor toekomstige patiënten te verbeteren.

Onderzoek

Wij voeren onderzoek uit in projectvorm met onze samenwerkingspartners om de kennis over tumoren te vergroten. Wij ondersteunen twee typen onderzoeksprojecten. Enerzijds projecten die gericht zijn op het genereren van genetische data en het verzamelen van klinische data voor de uitbreiding van de databank. Anderzijds projecten die zich richten op onderzoek naar een specifiek tumortype met bijbehorende genetische kenmerken om patiëntengroepen beter te kunnen indelen voor een specifieke behandeling.

Wetenschappelijke publicaties

Internationaal erkende wetenschappelijke tijdschriften hebben tientallen artikelen gepubliceerd over onderzoeken waarbij gebruik is gemaakt van onze databank.

Onderzoekers hebben met onze data belangrijke ontdekkingen gedaan.

Bekijk de publicaties