Klachten en verbeteringen

Wij hopen dat u tevreden bent met onze dienstverlening. Soms kan er iets anders lopen dan u had verwacht of wenst. Als er iets gebeurt waardoor u niet tevreden bent over ons, aarzel dan niet om dit kenbaar te maken. Door uw ervaringen met ons te delen, biedt u ons kansen om onze dienstverlening te verbeteren. Zodat we u én anderen in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

Klacht indienen

Onze medewerkers vinden het prettig dat u opmerkingen of klachten rechtstreeks met hen bespreekt. In een gesprek kan vaak direct samen naar een oplossing worden gezocht. Komt u er samen toch niet uit, of vindt u het lastig om dit gesprek te voeren, dan kun u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris (contactgegevens onderaan deze pagina). De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en helpt u bij de behandeling van uw opmerking of klacht.

Bemiddeling door de klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris zal in eerste instantie een poging doen tot bemiddeling tussen u en de betrokkenen tegen wie de klacht zich richt of degenen die het meest betrokken zijn bij de dienstverlening waarop de opmerking of klacht zich richt. Bij bemiddeling door de klachtenfunctionaris kunt u uitleggen op welke wijze de dienstverlening en/of de betrokken medewerker in uw ogen tekort is geschoten, terwijl de betrokken medewerker van zijn kant een toelichting kan geven. Dit kan in de vorm van een gesprek of schriftelijk.

Het is mogelijk dat u na contact met de klachtenfunctionaris en de stappen die zijn gezet, niet tevreden bent. Het is ook mogelijk dat u geen prijs stelt op een poging tot bemiddeling. U kunt in beide gevallen de klachtenfunctionaris om inhoudelijke behandeling van uw klacht verzoeken. Belangrijk is dat u uw klacht beschrijft in een mail of brief voordat wij deze kunnen behandelen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een opmerking of klacht formuleren over alle zaken bij Hartwig Medical Foundation waarover u ontevreden bent. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de een activiteit uitgevoerd op ons laboratorium, bejegening, informatievoorziening of organisatie van onze diensten.

Wie kan een klacht indienen

Iedereen die met Hartwig Medical Foundation te maken heeft kan een klacht indienen. Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling, omdat de situatie waarover de klacht gaat dan niet te beoordelen is.

Hoe kunt u de klachtenfunctionaris bereiken?

Contactgegevens

Per telefoon op: +31 (0)20 – 235 2640

Per brief naar postadres:

Hartwig Medical Foundation, t.a.v. klachtenfunctionaris

Science Park 408

1098 XH Amsterdam

Per e-mail:

qualitysystem@hartwigmedicalfoundation.nl

Meer informatie
U kunt erop rekenen dat wij uw klacht serieus nemen en dat we strikt vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Wij verzekeren u dat uw klacht geen invloed heeft op de diensten die u bij ons afneemt. Wij registreren iedere klacht.

Uw klacht vormt een belangrijk hulpmiddel ter verbetering van de kwaliteit en de dienstverlening van Hartwig Medical Foundation. Aan de klachtenprocedure van Hartwig Medical Foundation zijn voor u geen kosten verbonden. De eventuele kosten van (rechts)bijstand komen wel voor uw eigen rekening.

Meer weten over de complete DNA-test?

Ga naar OncoAct.nl