Missie en visie

Missie

Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek ter bestrijding en behandeling van kanker en andere ziekten, in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang.

Hartwig Medical Foundation tracht dit doel te bereiken door:

  • het opzetten en onderhouden van een databank en een centrale medische DNA/RNA-sequencing faciliteit;
  • het faciliteren van tijdige en verantwoorde klinische implementatie van – op genomics -technologie gebaseerde – diagnostiek;
  • de toepassing van grootschalige sequencing technologieën op patiëntmateriaal ten behoeve van de identificatie en ontwikkeling van biomarkers*;
  • het opbouwen en valoriseren van kennis en intellectuele eigendom, wat zal terugvloeien in Hartwig Medical Foundation ten behoeve van (de activiteiten die bijdragen aan) de doelstelling.

* Een biomarker is een kenmerk dat een relatie tussen genetisch profiel, medicatie en behandeluitkomst geeft.

Visie

Door systematisch gedetailleerde moleculaire kenmerken van tumoren in kaart te brengen van grote groepen patiënten kunnen we onze kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van tumoren en de effectiviteit van behandeling vergroten. Met geavanceerde meettechnieken kunnen we daardoor nu al patiënten beter ‘op maat’ behandelen. Dankzij integratie van deze moleculaire informatie met behandelinformatie van patiënten van vandaag maken we onderzoek mogelijk voor de verbeterde behandeling van de patiënt van morgen.

Uitgaande van de moleculaire datasets die wij in ons genomics laboratorium genereren en combineren met klinische data werken wij aan:

  • moleculaire verdieping van analyses en dataverzameling door uitbreiding van de huidige DNA-gebaseerde test op basis van whole genome sequencing met RNA, ctDNA en eventueel systematisch proteomics analyses;
  • diagnostische verbreding door koppeling van de huidige data met niet-moleculaire diagnostische databronnen zoals klinische imaging en pathologie data in samenwerking met relevante domeinexperts en klinische partners;
  • een lerend zorgsysteem in de oncologie waarbij relevante data van de patiënt van vandaag toegankelijk gemaakt worden voor evaluatie en onderzoek ter verbetering van de behandeling van de patiënt van morgen.

Meer weten over de complete DNA-test?

Ga naar OncoAct.nl