Werkwijze

Onze missie is het verbeteren van de zorg voor patiënten met kanker. Om dit te bereiken richten wij ons op de innovatie in de moleculaire diagnostiek en werken we samen met partijen die dezelfde missie nastreven.

Ontwikkelen van innovatieve moleculaire testen

De complete DNA-test die wij ontwikkeld hebben heet OncoAct. Platinum is het hart van de complete DNA-test. Dit is de analyse software die de ruwe data uit de complete DNA-test analyseert. We maken hierbij gebruik van kennisbanken om advies te geven over behandelmogelijkheden. Onze software kan ook gebruikt worden op Google Platform door andere gebruikers.

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk patiënten hier baat bij hebben stellen wij deze software gratis beschikbaar voor onderzoek en diagnostiek via GitHub. We werken samen met onderzoeksgroepen in Australië, Europa en de Verenigde Staten om de software te blijven verbeteren.

Verzamelen en opslaan van kennis en informatie over de patiënt en de tumor

De in het kader van diagnostiek en onderzoek gegenereerde genetische en klinische data slaan we op in de Hartwig Medical Database. Met deze database maken we onderzoek mogelijk voor de verbeterde behandeling van de patiënt van morgen. Door systematisch gedetailleerde moleculaire kenmerken van tumoren van grote groepen patiënten in kaart te brengen kunnen we onze kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van tumoren en de effectiviteit van behandeling vergroten.

Integreren van deze kennis en informatie met behandeluitkomsten om wetenschappelijk onderzoek te versnellen

Wij werken samen met alle relevante veldpartijen en organisaties.

Meer weten over de complete DNA-test?

Ga naar OncoAct.nl