Voor de beste behandeling van patiënten met kanker, werken we samen met onderzoekers en behandelaars in heel Nederland.

Hartwig Medical Foundation helpt het ontstaan van kanker en de behandeling daarvan beter te begrijpen.

Hartwig Medical Foundation verzamelt genetische en klinische gegevens en stelt deze beschikbaar voor onderzoek.

Het ultieme doel is dat elke patiënt een gepersonaliseerde behandeling krijgt, gebaseerd op het DNA van de tumor.

DATABANK

Unieke dataset voor onderzoek naar betere kankerbehandeling

Hartwig Medical Foundation heeft de eerste landelijke DNA-Databank voor kankeronderzoek opgezet. Deze databank bestaat sinds 2015 en vanaf 2017 is de eerste data verstrekt aan onderzoekers.

In de databank worden alle genetische én klinische data (waaronder behandeluitkomsten) van patiënten met uitgezaaide kanker in Nederland verzameld. De databank groeit met data van ongeveer 100 patiënten per maand. De genetische data zijn gegenereerd met whole genome sequencing (WGS). Dat maakt dat de databank completer dan elke andere beschikbare dataset in de wereld. Zo is een unieke dataset ontstaan voor onderzoek voor en naar een betere behandeling van kanker.

Doel databank: nieuwe biomarkers vinden

De DNA-databank helpt onderzoekers kanker beter te doorgronden. Dat kan met behulp van grote hoeveelheden patient data. Pas dan kunnen patronen worden herkend. En zo worden biomarkers gevonden: door een relatie te leggen tussen DNA-mutaties, tumor kenmerken, medicatie en effect van behandelingen. Nu Hartwig Medical Foundation genetische data genereert en klinische data op uniforme wijze verzamelt en voor alle behandelaars en onderzoekers beschikbaar stelt, kunnen nieuwe biomarkers sneller worden ontdekt en bestaande biomarkers verbeterd. Zo worden niet alleen nieuwe kankerbehandelingen door onderzoekers ontdekt, maar kunnen ook bestaande behandelingen doelmatiger worden ingezet.

 

Technologie

Hartwig Medical Foundation beschikt over de meest geavanceerde DNA sequencing apparatuur van Illumina. De samenstelling van de aanwezige apparatuur wordt slechts op een paar plekken ter wereld, op vergelijkbare wijze ingezet voor de analyse van tumoren. In het bijzonder beschikt het laboratorium van Hartwig Medical Foundation over een unieke robot samenstelling voor geautomatiseerde DNA en RNA isolatie, sample bewerking en kwaliteitscontroles. Deze opzet is geoptimaliseerd voor WGS en RNA-sequencing van tumoren, maar faciliteert daarnaast ook onderzoek.

Aanvragen: publicatieregels en privacybeleid

Onderzoekers kunnen data aanvragen onder bepaalde voorwaarden. Hartwig Medical Foundation kent hierbij een strikt Privacybeleid en hanteert tevens regels voor publicatie van wetenschappelijk onderzoek waarvoor deze data zijn gebruikt.

Een Wetenschappelijke Raad en een onafhankelijke Data Access Board beoordelen de aanvraag. De Data Access Board bestaat uit een panel van onafhankelijke experts die aanvragen voor toegang tot data beoordelen.

Voordat onderzoekers data ontvangen, tekenen zij een Licentieovereenkomst voor het gebruik van de data.

Bekijk video: Van biopt tot betere kankerzorg

'KWF gelooft in de kracht van hoogwaardig onderzoek op weg naar de bestrijding van kanker en onderschrijft om die reden de doelstellingen van Hartwig Medical Foundation.'