Leren van de patiënt van vandaag voor de behandeling van de patiënt van morgen!

Nu Hartwig Medical Foundation bijna 7 jaar bestaat wordt ons met regelmaat gevraagd wat onze vervolgstappen zijn nu WGS diagnostiek voor 1 indicatie inmiddels een vergoedingstitel heeft en bij het NKI/AvL en het Erasmus MC al standaard voor een deel van haar patiënten wordt ingezet.

Waar het ons echt om gaat is hoe we met de combinatie van de inzet van een complete DNA-test het op nationale schaal opslaan van de uitkomsten van die test en behandeluitkomsten sneller kunnen leren. Niet alleen om het leren zelf maar om daarmee pathologen te ondersteunen in de diagnostiek om artsen in staat te stellen patiënten met meer kennis te behandelen.

Dat lukt op bescheiden wijze al aardig. Zo hebben we met de hulp van CPCT02-, DRUP- en WIDE- includerende dokters en patiënten een database met de gegevens van ruim 5.000 patiënten opgebouwd. Dat heeft ons geholpen om samen met onderzoekers het CUPPA-algoritme te ontwikkelen. Dat algoritme ondersteunt de patholoog bij het vaststellen van de primaire tumor bij patiënten waar die primaire tumor niet kan worden gevonden met de bestaande diagnostiek. De eerste resultaten laten zien dat in meer dan 40% van de patiënten de primaire tumorlocatie alsnog kan worden vastgesteld. Voor die groep patiënten kan dan wel gestart worden met een behandeling. Een mooi voorbeeld hoe we met de data van de patiënten van gisteren vandaag kunnen leren en de patiënt van morgen beter kunnen behandelen.

“Waar het ons echt om gaat? We willen artsen in staat stellen patiënten met meer kennis te behandelen.”

Nu we met hulp van het NKI/AvL en het Erasmus MC en steeds meer centra ook de data die we in de diagnostiek genereren met consent van de patiënt mogen opslaan en gebruiken voor verder onderzoek is onze verwachting dat de kansen om meer en sneller te gaan leren en beter gaan behandelen alleen maar toegenomen. De voorlopige resultaten van de stratificatie van patiënten met een sarcoom zijn daarvoor hoopgevend en het onderkennen van patiëntengroepen die geen baat hebben bij een bepaalde therapie ook. Het is allemaal nog ‘early days’, maar het hebben van een gestructureerde werkwijze om te leren van de data van de patiënt van vandaag voor de behandeling van de patiënt van morgen levert resultaat op.

Zelfs met de beperkte schaal en omvang die we nu hebben. Kun je nagaan wat dit zou op kunnen leveren als we dit echt op nationale schaal uitrollen, voor alle patiënten! Daar dragen we graag aan bij.

Hans van Snellenberg, Managing Director Hartwig Medical Foundation

U las een blog over het onderwerp Hartwig Medical Database. Wellicht bent u ook geïnteresseerd in DNA, Uitbehandeld of Verhalen patiënten.
Lees al onze blogs

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Abonneer u op onze nieuwsbrieven

Meer weten over de complete DNA-test?

Ga naar OncoAct.nl