Hartwig Medical Foundation-BBMRI | Op weg naar nationale infrastructuur voor optimalisatie van kankeronderzoek

Hartwig Medical Foundation, de nationale databank die verbeterde zorg van kankerpatiënten in heel Nederland faciliteert, is een samenwerking aangegaan met Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure the Netherlands (BBMRI-NL), om manieren te onderzoeken om de impact van data te maximaliseren om aan de essentiële gezondheidszorgbehoeften te voldoen.

Hartwig Medical Foundation, een non-profitorganisatie op het Science Park in Amsterdam, verzamelt medische en klinische data van kankerpatiënten uit heel Nederland en slaat deze data op in de beveiligde databank. Deze gegevens worden beschikbaar gesteld voor onderzoek om hiermee tot nieuwe inzichten voor patiëntenzorg te komen.

BBMRI-NL is de koepelorganisatie van biobanken in Nederland en streeft ernaar om een gestandaardiseerde en efficiënte infrastructuur te verzorgen voor het verzamelen, analyseren, beheren en beschikbaar maken van monsters, data en beelden voor gezondheidsonderzoek.

Om onze toenemende kennis van de mechanismen van ziekten te vertalen naar nieuwe diagnostische testen en nieuwe behandelingen, is het cruciaal om onderzoek te kunnen doen aan DNA uit patiëntenmonsters en deze te koppelen aan het beloop van ziektes als kanker, inclusief de respons op specifieke geneesmiddelen. Om dit zo snel mogelijk voor zoveel mogelijk ziektes te kunnen doen is een goed geoliede onderzoeksinfrastructuur en -logistiek nodig.

De organisaties zullen gezamenlijk onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de processen te harmoniseren of te standaardiseren, waaronder dataverzameling en –codering, borgen van privacy en het uitvoeren van proefonderzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van darmkanker.

Robbert Dijkgraaf, voorzitter Raad van Toezicht, Hartwig Medical Foundation: “Databanken vervullen een cruciale functie in het identificeren van de weg naar effectieve behandelingsmogelijkheden voor duizenden ernstig zieke patiënten. Door de banden aan te halen met BBMRI, vergroten we onze kennis over de oorzaak van de ziekte en daarmee de mogelijkheden voor een betere behandeling. Data vormen de sleutel: hoe meer we ervan hebben, hoe meer we weten, en hoe beter de zorg wordt.”

Gerrit Meijer, wetenschappelijk co-directeur BBMRI-NL: “De gezondheidszorg gaat steeds meer richting gepersonaliseerde geneeskunde. Maar om dat te bereiken, is het noodzakelijk om bijvoorbeeld nieuwe DNA testen te evalueren in zo groot mogelijke series van patiënten. BBMRI-NL bouwt daarom al een aantal jaren aan een efficiënte infrastructuur voor het delen en analyseren van monsters, beelden en data voor onderzoek naar diagnostiek en behandeling op maat. Nauwe samenwerking tussen zoveel mogelijk partijen, zowel  in de gezondheidszorg als in het onderzoek, is hiervoor cruciaal. Onze samenwerking met Hartwig Medical Foundation is daar het perfecte voorbeeld van. Het is een belangrijke stap op weg naar naar één nationale infrastructuur voor personalized medicine & health research.”

Over Hartwig Medical Foundation

Hartwig Medical Foundation is een onafhankelijk gefinancierde non-profit stichting die genetische en klinische gegevens van zoveel mogelijk kankerpatiënten uit heel Nederland in één nationale databank verzamelt. Het verzamelen van deze gegevens gebeurt in samenwerking met 35 ziekenhuizen in Nederland. Hartwig Medical Foundation maakt de nationale databank vervolgens beschikbaar voor onderzoek met als doel de zorg voor toekomstige kankerpatiënten te verbeteren. 

Over Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure the Netherlands

BBMRI-NL (Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure The Netherlands) is een samenwerkingsverband tussen biobanken in Nederland. Om meerdere biologische subtypen van ziekten goed te kunnen bestuderen met voldoende statistische slagkracht zijn steeds grotere verzamelingen monsters, beelden en data van gezonde burgers en patiënten nodig. BBMRI-NL vertegenwoordigt de Nederlandse biomedische
data-, monster- en beeldcollectie en streeft naar één nationale biomedische onderzoeksinfrastructuur genaamd Health-RI.

Binnen BBMRI-NL werken al meer dan 200 biobanken samen om door middel van het combineren van gegevens het onderzoek naar gepersonaliseerde geneeskunde en gezondheid te bevorderen. Samen met de onderzoeksinfrastructuren ELIXIR-NL, DTL en EATRIS-NL, en met de NFU en Health~Holland heeft BBMRI-NL het initiatief genomen om toe te werken naar één nationale gestandaardiseerde infrastructuur voor onderzoek naar gezondheid en ziekte onder de naam Health-RI. Onderzoek zal hierdoor een stuk sneller gaan, waardoor nieuwe diagnostische testen en nieuwe behandelingen sneller beschikbaar komen voor patiënten. www.bbmri.nl 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Ian Bickerton, HuijskensBickerton (voor Hartwig Medical Foundation)

T +31 (06) 25 01 85 12 / E ian@huijskensbickerton.com

Marjoke Kortas, BBMRI-NL

T +31 (06) 29 40 97 70 / E marjoke.kortas@lygature.org 

U las een artikel over het onderwerp Behandeling op maat. Wellicht bent u ook geïnteresseerd in Hartwig Medical Database of Participerende ziekenhuizen.
Alle nieuwsberichten

Lees ook

Primaire Tumor Onbekend – landelijke samenwerking hard nodig

Primaire Tumor Onbekend – landelijke samenwerking hard nodig

14-05-2020

Elke week krijgen gemiddeld 25 patiënten een diagnose kanker met uitzaaiingen terwijl de bron van de tumor zelf niet gevonden …

“Het is echt een hele goede investering als we in het zorgsysteem deze test vergoed kunnen krijgen”

“Het is echt een hele goede investering als we in het zorgsysteem deze test vergoed kunnen krijgen”

14-02-2021

“Léonie Sazias, lid Tweede Kamer van 50Plus en Emile Voest, internist-oncoloog en medisch directeur Antoni van Leeuwenhoek, hebben bij OP1 …

Wordt whole genome sequencing van tumorweefsel standaard diagnostiek bij kanker?

Wordt whole genome sequencing van tumorweefsel standaard diagnostiek bij kanker?

11-07-2019

11 juli 2019 Het Antoni van Leeuwenhoek, UMC Utrecht en Hartwig Medical Foundation onderzoeken of het uitlezen van het hele tumor-DNA …

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Abonneer u op onze nieuwsbrieven

Meer weten over de complete DNA-test?

Ga naar OncoAct.nl