DATA AANVRAGEN
Gebruik data voor klinisch wetenschappelijk onderzoek

Onderzoekers kunnen data onder voorwaarden gebruiken voor hun onderzoek. Dataverzoeken worden beoordeeld door de Wetenschappelijke Raad en een onafhankelijke Data Access Board. Onderzoekers tekenen een licentieovereenkomst (pdf) met Hartwig Medical Foundation voordat ze de data krijgen.

Aanvraagprocedure
  1. vul het “data-aanvraagformulier” in en dien deze in;
  2. de beoordeling van het dataverzoek gebeurt door de Wetenschappelijke Raad en een onafhankelijke Data Access Board;
  3. bij goedkeuring van het verzoek tekenen de onderzoeker en de vertegenwoordiger van Hartwig Medical Foundation de licentieovereenkomst over de rechten en plichten bij het gebruik van de data.

Wilt u meer weten over het aanvragen van data en onze procedures (pdf)? Neem dan gerust contact met ons op per telefoon of email.

Aanvraag voor verlening

Aanvrager kan een verlenging aanvragen (Word) waarbij de aanvager gedurende een (1) jaar de data een jaar langer kan gebruiken, inclusief eenmalige vernieuwing van de aangevraagde data, op verzoek. Deze aanvraag wordt beoordeeld door het Bestuur an de Data Access Board van HMF volgens de procedures van een data aanvraag en de licentie overeenkomst voor data aanvragen. Na goedkeuring ontvangt de aanvrager een bevestigingsbrief.

Regels voor publicatie

Onderzoekers die gebruik maken van de data van Hartwig Medical Foundation zullen dit in iedere publicatie expliciet moeten benoemen met minimaal onderstaande tekst. Binnen zes weken na indiening van de volledige aanvraag over verstrekking van data.

Deze publicatie en het onderliggende onderzoek zijn mede mogelijk gemaakt door Hartwig Medical Foundation en het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) die data voor dit onderzoek hebben gegenereerd, geanalyseerd en ter beschikking hebben gesteld.

Lees voor de exacte beschrijving ook het volledige publicatiebeleid (pdf).

Wilt u weten welke dataverzoeken zijn ingediend en goedgekeurd? Dat leest u in ons overzicht van goedgekeurde dataverzoeken.