Nieuwe CPoC-subsidie toegekend: GLOW – GLioblastoma targeted treatment Option maximisation by WGS

Oncode Institute heeft bekend gemaakt dat de 13e subsidie binnen het programma Clinical Proof of Concept is toegekend. Oncode-onderzoeker Edwin Cuppen (UMC Utrecht) werkt samen met de artsen Filip de Vos (medisch oncoloog bij het UMC Utrecht) en Marike Broekman (neurochirurg bij het Haaglanden MC). Zij doen onderzoek naar de toegevoegde waarde van volledige genoom analyse op tumorweefsel dat is afgenomen van glioblastoompatiënten tijdens een routineoperatie voor nieuwe tumorgroei na een eerste standaardbehandeling met chemo- en radiotherapie. Het doel van de GLOW-studie is het vinden van geschikte behandelingen met gerichte medicatie en aanvullende behandelmogelijkheden.

Glioblastomen zijn de meest voorkomende kwaadaardige primaire hersentumoren. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 1000 patiënten daarmee te maken. De vooruitzichten voor deze patiënten zijn zeer ongunstig: slechts ~17% is twee jaar later nog in leven. Ondanks uitgebreid onderzoek naar de biologie van deze tumoren is de behandeling ervan in de afgelopen 15 jaar nauwelijks veranderd. Zelfs na intensieve behandeling met chemotherapie en radiotherapie is de mediane overleving slechts 15 maanden na de eerste diagnose. Nieuwe behandelstrategieën zijn dus dringend nodig.

Dit project is niet alleen bedoeld om aanvullende therapeutische opties te vinden voor patiënten met terugkerende glioblastomen, maar ook om een bijdrage te leveren aan nieuwe inzichten in de biologie van deze dodelijke tumoren. Uiteindelijk zou daarmee de standaardbehandeling van patiënten met glioblastomen kunnen verbeteren. Hartwig Medical Foundation zal bij 160 patiënten de impact van uitgebreide DNA-analyse door middel van volledige genoomsequentie (whole genome sequencing) van de tumor evalueren. Op basis van de resultaten zal onderzocht worden of er dan meer behandelopties kunnen worden aangeboden aan de patiënt en zal de overleving van patiënten met en zonder gerichte therapie worden gemonitord.

Arts Filip de Vos legt uit waarom dit onderzoek zo belangrijk is: “In operatie- en spreekkamers waar we patiënten met glioblastomen behandelen, worden we sterk geconfronteerd met de behoefte aan nieuwe goed werkende behandelingen. GLOW biedt een unieke kans om de veelbelovende mogelijkheden van volledige genoomsequentie voor het opstellen van een gericht persoonlijk behandelplan te onderzoeken als aanvulling op de bestaande specialistische neuro-oncologische zorg in de Nederlandse expertcentra.”

Monique Lindhout, directeur van Hersenletsel.nl, zegt: “De vooruitzichten voor de meeste patiënten met een primaire hersentumor zijn erg slecht en dat baart ons zorgen. Daarom zijn we blij dat het project GLOW gaat starten. We denken dat het project nieuwe inzichten kan verschaffen in de behandeling van deze dodelijke tumoren en hopelijk de behandelnorm kan verbeteren. We vinden het belangrijk dat het perspectief van de patiënt vertegenwoordigd is in de onderzoeksbijeenkomsten en leveren graag een actieve bijdrage.”

GLOW brengt neurologen, neurochirurgen, medisch oncologen en pathologen van alle neuro-oncologische centra in Nederland bij elkaar om de vooruitzichten voor patiënten met glioblastomen te verbeteren door gebruik te maken van de kracht van volledige genoomsequentie om patiënten op hen persoonlijk afgestemde behandelopties te bieden. Samenwerking tussen alle centra die betrokken zijn bij de zorg voor glioblastoompatiënten kan ertoe bijdragen dat de behandelnorm naar een hoger niveau wordt getild.

Oncode Institute stelt zich tot doel fundamenteel en klinisch onderzoek met elkaar te verbinden om zo veelbelovende bevindingen te vertalen naar nieuwe diagnostische methoden en klinische behandelstrategieën. Oncode heeft het clinical Proof-of-Concept (cPoC)-fonds in het leven geroepen om de klinische toepassing van het fundamentele onderzoek van Oncode te ondersteunen.

U las een artikel over het onderwerp Whole genome sequencing. Wellicht bent u ook geïnteresseerd in Behandeling op maat, Lerend zorgsysteem, Onderzoek
Alle nieuwsberichten

Lees ook

Samenwerken aan betere inzet van personalised medicine

Samenwerken aan betere inzet van personalised medicine

27-12-2018

27 december 2018 Het is revolutionair wat er op ons afkomt aan diagnostiek voor persoonlijkere behandelingen. Dat is goed nieuws …

GLOW: werken aan meer behandelopties voor het glioblastoom

GLOW: werken aan meer behandelopties voor het glioblastoom

23-05-2023

De vooruitzichten voor patiënten met een glioblastoom zijn al jaren ongunstig, en de behandelopties blijven beperkt. Reden om in de …

Personalised Medicine kan leiden tot een betere kostenefficiëntie in de zorg

Personalised Medicine kan leiden tot een betere kostenefficiëntie in de zorg

14-03-2019

Personalised Medicine betreft een medisch model waarbij gebruikgemaakt wordt van individuele feno- en genotypische kenmerken om een afgestemde therapeutische strategie …

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Abonneer u op onze nieuwsbrieven

Meer weten over de complete DNA-test?

Ga naar OncoAct.nl