Kom ik in aanmerking voor een uitgebreide DNA-test?

Behandeling op maat

Voor het maken van de beste keuze voor de behandeling van kanker wordt steeds vaker gekeken naar mogelijke afwijkingen in het DNA van de tumor. Met het groeiende aantal gericht werkende medicijnen dat beschikbaar komt, is een behandeling op maat steeds vaker mogelijk. De behandeling wordt dan gebaseerd op de specifieke kenmerken van de tumor van de patiënt.

Patiëntrapport voorbeeld november 2018

Voorbeeld patiëntrapport (klik op plaatje om hele document te zien)

Het in kaart brengen van deze tumorkenmerken met een uitgebreide DNA-test vergroot de kans dat de patiënt het juiste medicijn op het juiste moment krijgt. Op deze manier wordt overbehandeling met een niet werkend medicijn, met vervelende en onnodige bijwerkingen zo veel als mogelijk voorkomen.

De uitgebreide DNA-test van Hartwig Medical Foundation

  • Analyseert het complete DNA van de tumor met behulp van Whole Genome Sequencing.
  • Identificeert alle genetische kenmerken met mogelijke aanknopingspunten voor een gerichte behandeling.
  • Levert een patiëntrapport met mogelijke behandelopties met bestaande al geregistreerde medicijnen, maar ook met experimentele (off labelmedicijnen en opties voor klinische studies.

Het uitvoeren van deze DNA-test bestaat uit verschillende stappen

  1. In een ziekenhuis wordt vers tumorweefsel en ‘controle’ bloed van de patiënt afgenomen.
  2. Bij Hartwig Medical Foundation wordt het DNA uit het tumorweefsel en bloed gehaald.
  3. Het DNA wordt zodanig bewerkt dat met de nieuwste meetapparatuur het volledige DNA kan worden afgelezen.
  4. Een kwaliteitscontrole wijst uit of er voldoende tumormateriaal in het afgenomen tumorweefsel aanwezig is om de DNA-test te kunnen uitvoeren.
  5. Daarna wordt het DNA daadwerkelijk afgelezen en wordt het volledige DNA van de tumor en het ‘controle’ bloed in kaart gebracht.
  6. Dan volgt een data-analyse en interpretatie van gegevens die relevant kunnen zijn voor behandeling. Deze gegevens worden in een patiëntrapport samengevat en gecontroleerd door een klinisch moleculair bioloog.
  7. De arts ontvangt het patiëntrapport digitaal, ter bespreking met de patiënt.

Afnemen van tumorweefsel

Tumorweefsel dat in routineprocedures in ziekenhuizen wordt afgenomen is vaak niet geschikt voor de uitgebreide DNA-test van Hartwig Medical Foundation. Direct na afname moet het tumorweefsel op een specifieke manier worden opgeslagen (vers ingevroren). In Nederland zijn er 49 ziekenhuizen bekend met deze opslagprocedure. Hartwig Medical Foundation kan eventuele vragen over de vereiste procedures van de uitgebreide DNA-test beantwoorden.

Wat levert de DNA-test op?

De data analyse van het tumorweefsel en het ‘controle’ bloed levert een patiëntrapport op. In het patiëntrapport van Hartwig Medical Foundation staan standaard geregistreerde behandelingen welke specifiek aansluiten op de gevonden DNA-afwijkingen in de tumor van de patiënt, maar ook mogelijk geschikte experimentele behandelingen en relevante klinische studies.

Voor wie is de uitgebreide DNA-test geschikt?

Deze DNA-test is geschikt voor alle volwassen patiënten met uitgezaaide kanker (behalve leukemie) bij wie de tumor gebiopteerd kan worden.

Patiënten die geen behandeloptie meer hebben en patiënten met een zeldzame vorm van kanker waarvoor geen standaardbehandelingen zijn, hebben het meeste voordeel van deze uitgebreide DNA-test.

Patiënten kunnen op twee manieren voor deze DNA-test in aanmerking komen: door mee te doen aan een klinische studie én op aanvraag van de arts en / of patiënt.

In de huidige zorg voor kankerpatiënten worden al verschillende (moleculaire) diagnostische testen uitgevoerd, waaronder ook DNA-testen. Deze testen richten zich meestal op een beperkt(er) aantal tumorkenmerken. Er is altijd overleg met de behandelend arts nodig om te bepalen of de uitgebreide DNA-test van Hartwig Medical Foundation waardevol kan zijn voor u.

Uitgebreide DNA-test in klinische studie

De uitgebreide DNA-test van Hartwig Medical Foundation wordt op dit moment in Nederland gebruikt voor klinische studies; te weten de CPCT-02-studie en de DRUP-studie. Vanaf half maart 2019 wordt de uitgebreide DNA-test ook gebruikt in een derde klinische studie, namelijk de WIDE-studie. Deze studie wordt in samenwerking met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (Stichting het Nederlands Kankerinstituut) uitgevoerd. Meer informatie over deze laatste studie volgt zo spoedig mogelijk.

Patiënten die voldoen aan de strikte voorwaarden van deze klinische studies komen in aanmerking voor de uitgebreide DNA-test. De voorwaarden bepalen of het mogelijk en zinvol is voor de patiënt om deel te nemen aan de betreffende klinische studie.

Of een patiënt aan de voorwaarden voldoet, wordt in overleg met de behandelend arts bepaald. De kosten voor de uitvoering van de uitgebreide DNA-test binnen deze klinische studies worden door Hartwig Medical Foundation vergoed. Binnen de genoemde studies zijn er voor het ziekenhuis waar de patiënt behandeld wordt, of voor de patiënt zelf, geen kosten verbonden voor de uitgebreide DNA-test.

Uitgebreide DNA-test buiten studieverband

De DNA-test is ook beschikbaar voor patiënten die niet aan de voorwaarden voldoen van de studies die hierboven genoemd zijn. De patiënt kan de DNA-test in overleg met de behandelend arts aanvragen bij Hartwig Medical Foundation (per e-mail). Het gemakkelijkst gaat dat via een van de 49 ziekenhuizen die aangesloten zijn bij het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) die bekend zijn met de procedures van Hartwig Medical Foundation.

De uitgebreide DNA-test wordt helaas nog niet door zorgverzekeraars vergoed. De kosten voor een uitgebreide DNA-test buiten de studies om, worden of door het ziekenhuis, of door de patiënt zelf betaald. Het is belangrijk dat patiënt en behandelend arts hierover vooraf duidelijke afspraken maken.

Vragen?

Heeft u als patiënt of arts algemene vragen over de uitgebreide DNA-test of over het aanvragen ervan? Of wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor deelname aan een van de bovengenoemde studies? Neemt u dan contact op met Hartwig Medical Foundation.
Stuur uw vragen bij voorkeur via e-mail of telefonisch 020 235 2640.

Bekijk video: De juiste behandeling voor elke kankerpatiënt

Novaseq 6000Accreditatie en normering

Hartwig Medical Foundation voert de uitgebreide DNA-test sinds eind 2017 in haar laboratorium uit. Dit gebeurt onder ISO17025 accreditatie. De uitvoering van data analyse en data opslag vindt plaats onder NEN7510. De uitgebreide DNA-test is gevalideerd en inmiddels voor meer dan 4.000 patiënten in verschillende Nederlandse studies uitgevoerd. Onderdelen van de door Hartwig Medical Foundation ontwikkelde bio informatische analyses worden ook in andere ziekenhuizen gebruikt, waaronder in Engeland en Australië.