Voor de beste behandeling van patiënten met kanker, werken we samen met onderzoekers en behandelaars in heel Nederland.

Hartwig Medical Foundation helpt het ontstaan van kanker en de behandeling daarvan beter te begrijpen.

Hartwig Medical Foundation verzamelt genetische en klinische gegevens en stelt deze beschikbaar voor onderzoek.

Het ultieme doel is dat elke patiënt een gepersonaliseerde behandeling krijgt, gebaseerd op het DNA van de tumor.

Kom ik in aanmerking voor een uitgebreide DNA-test?

Behandeling op maat

De uitgebreide DNA-test brengt alle kenmerken van het DNA van de tumor in kaart, waardoor er een volledig(er) beeld ontstaat van de mogelijkheden voor de behandeling van de patiënt. De kans dat de patiënt het juiste medicijn krijgt wordt hiermee vergroot, of op basis van de DNA-test kan blijken dat een medicijn wellicht niet of minder goed kan werken. Naast “therapie op maat” die reeds in de standaard zorg gegeven kan worden, komen met deze test ook eventuele mogelijkheden naar voren voor deelname in een lopende klinische studie.

De uitgebreide DNA-test

Pagina 1 van een voorbeeld van een geanonimiseerd patiëntrapport – Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

 • analyseert het complete DNA van de tumor met behulp van whole genome sequencing (WGS);
 • identificeert alle veranderingen in het DNA van de tumor met mogelijke aanknopingspunten voor een gerichte behandeling;
 • levert een overzichtelijk patiëntrapport op;
  • met een overzicht van behandelopties met bestaande geregistreerde medicijnen welke specifiek aansluiten op de gevonden DNA-afwijkingen
  • met mogelijk geschikte experimentele medicijnen (off label) en;
  • met mogelijke opties voor lopende klinische studies.

Voor wie is de uitgebreide DNA-test geschikt?

De uitgebreide DNA-test van Hartwig Medical Foundation is geschikt voor alle volwassen patiënten met uitgezaaide kanker bij wie er veilig een biopt afgenomen kan worden. Dit betreft in principe alle vormen van kanker, behalve leukemie.

In de huidige zorg voor kankerpatiënten voeren ziekenhuizen op dit moment al verschillende (moleculaire) diagnostische (DNA-)testen uit. Deze DNA-testen richten zich echter op een selectief (beperkt) aantal DNA-kenmerken van de tumor en voor een beperkt aantal typen kanker.

Patiënten die geen behandelopties meer hebben én patiënten met een zeldzame vorm van kanker waar geen behandelopties met bestaande geregistreerde medicijnen voor zijn, hebben het meest baat bij de uitgebreide DNA-test.

Om te bepalen of de uitgebreide DNA-test waardevol kan zijn, is altijd overleg met de behandelend arts nodig.

Uitgebreide DNA-test binnen klinische studies

Op dit moment wordt de uitgebreide DNA-test al afgenomen in twee klinische studies: de CPCT-02-studie (44 ziekenhuizen) en de WIDE-studie (in samenwerking met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis). Aan de hand van de inclusiecriteria kan de behandelend arts bepalen of een patiënt die reeds behandeld wordt in een van de deelnemende ziekenhuizen, in aanmerking komt voor deelname aan een van deze studies. 

Uitgebreide DNA-test buiten klinische studies

Patiënten die geen behandelopties meer hebben én patiënten met een zeldzame vorm van kanker waar geen behandelopties met bestaande geregistreerde medicijnen voor zijn, die niet aan de inclusiecriteria van de bovengenoemde klinische studies voldoen, komen mogelijk ook in aanmerking voor de uitgebreide DNA-test, buiten de bovengenoemde klinische studies om.

Second opinion

In overleg met de behandelend arts, kan een verwijzing naar het Erasmus MC voor een second opinion worden aangevraagd. Bij deze second opinion procedure wordt gekeken of een uitgebreide DNA-test kan helpen om een behandeling in studieverband te selecteren. Dit wordt besproken met de patiënt.

Algemene informatie over het  Erasmus MC Kanker Instituut.

Informatie voor de behandelend arts

Afnemen van tumorweefsel

Direct na afname dient het ziekenhuis het tumorweefsel op een specifieke manier (vers ingevroren) op te slaan. In Nederland zijn 44 ziekenhuizen bekend met deze afname en opslagprocedure. Op OncoAct.nl vindt u meer informatie over de procedures van de uitgebreide DNA-test.

Het uitvoeren van de uitgebreide DNA-test bestaat uit verschillende stappen:

 1. afname van vers tumorweefsel en bloed van de patiënt in een ziekenhuis;
 2. verzending van tumorweefsel en bloed naar Hartwig Medical Foundation;
 3. kwaliteitscontrole op aanwezigheid voldoende tumormateriaal in tumorweefsel om de uitgebreide DNA-test te kunnen uitvoeren;
 4. isolatie van het DNA uit tumorweefsel en bloed;
 5. bewerking van het geïsoleerde DNA;
 6. aflezen en in kaart brengen van het volledige DNA van de tumor en het bloed;
 7. data-analyse: software zoekt naar tumor specifieke afwijkingen in het DNA van het onderzochte weefsel;
 8. interpretatie van de DNA uitslagen en koppeling met gegevens die relevant kunnen zijn voor mogelijke therapie en/of studie deelname;
 9. samenvatten van gegevens in een patiëntrapport;
 10. controle van het patiëntrapport door een klinisch moleculair bioloog;
 11. digitale verzending van het patiëntrapport naar de behandelend arts, voor verdere interpretatie en ter bespreking met de patiënt.

 

Vragen?

Veel informatie over de uitgebreide DNA-test en over het aanvragen hiervan vindt u op OncoAct.nl. Heeft u als behandelend arts of als patiënt nog andere vragen? Neemt u dan contact op met Hartwig Medical Foundation. Stuur uw vragen bij voorkeur via e-mail of stel deze telefonisch via 020 235 2640.

Bekijk video: De juiste behandeling voor elke kankerpatiënt

Novaseq 6000Accreditatie en normering

ISO-accreditatie laboratorium

Het laboratorium heeft een ISO 17025:2017 TESTEN L633 accreditatie. Deze accreditatie betekent dat alle whole genome sequencing (WGS) laboratoriumtesten die bij Hartwig Medical Foundation worden uitgevoerd, voldoen aan internationaal gevalideerde kwaliteitseisen. Een actuele scope van de geaccrediteerde verrichtingen staat op de website van de RVA, onder registratie nummer L633.

 

ISO certificaat informatiebeveiliging

Wij doen er alles aan om onze informatie te beveiligen. We zijn gecertificeerd voor ISO/IEC 27001 informatiebeveiliging management systeem (referentie nummer ISMS-K107606/01). Dit is dé wereldwijd geaccepteerde standaard voor informatiebeveiliging.