Kom ik in aanmerking voor een uitgebreide DNA-test?

Behandeling op maat

Voor het maken van de beste keuze voor behandeling van kanker kijkt de behandelend arts steeds vaker naar mogelijke afwijkingen in het DNA van de tumor. Er komen steeds meer gericht werkende medicijnen beschikbaar, waardoor een behandeling op maat steeds vaker mogelijk is. De behandelend arts baseert de behandeling dan op de specifieke kenmerken van de tumor.

Patiëntrapport voorbeeld november 2018

Voorbeeld patiëntrapport (klik op plaatje om hele document te zien)

De uitgebreide DNA-test brengt alle tumorkenmerken in kaart, waardoor er een grotere kans is dat de patiënt het juiste medicijn krijgt. Deze manier voorkomt overbehandeling met een niet werkend medicijn, met vervelende en onnodige bijwerkingen.

De uitgebreide DNA-test:

 • analyseert het complete DNA van de tumor met behulp van Whole Genome Sequencing (WGS);
 • identificeert alle genetische kenmerken van de tumor met mogelijke aanknopingspunten voor een gerichte behandeling;
 • levert een patiëntrapport op met mogelijke behandelopties met bestaande geregistreerde medicijnen en mogelijk geschikte experimentele medicijnen (off label)en geeft opties voor klinische studies.

Het uitvoeren van de uitgebreide DNA-test bestaat uit verschillende stappen:

 1. afname van vers tumorweefsel en bloed van de patiënt in een ziekenhuis;
 2. verzending van tumorweefsel en bloed naar Hartwig Medical Foundation;
 3. kwaliteitscontrole op aanwezigheid voldoende tumormateriaal in tumorweefsel om de uitgebreide DNA-test te kunnen uitvoeren;
 4. isolatie van het DNA uit tumorweefsel en bloed;
 5. bewerking van het geïsoleerde DNA;
 6. aflezen en in kaart brengen van het volledige DNA van de tumor en het bloed;
 7. data-analyse: software zoekt naar afwijkingen in het DNA van tumorweefsel ten opzichte van het bloed en interpretatie van gegevens die relevant kunnen zijn voor behandeling;
 8. samenvatten van gegevens in een patiëntrapport;
 9. controle en interpretatie van het patiëntrapport door een klinisch moleculair bioloog;
 10. digitale verzending van het patiëntrapport naar de behandelend arts, ter bespreking met de patiënt.

Afnemen van tumorweefsel

Direct na afname dient het ziekenhuis het tumorweefsel op een specifieke manier (vers ingevroren) op te slaan. In Nederland zijn er 44 ziekenhuizen bekend met deze opslagprocedure. Hartwig Medical Foundation kan eventuele vragen over de vereiste procedures van de uitgebreide DNA-test beantwoorden.

Wat levert de uitgebreide DNA-test op?

De data-analyse van het tumorweefsel ten opzichte van het bloed levert een patiëntrapport met mogelijke behandelopties met bestaande geregistreerde medicijnen welke specifiek aansluiten op de gevonden DNA-afwijkingen, mogelijk geschikte experimentele medicijnen (off label) en opties voor klinische studies.

Voor wie is de uitgebreide DNA-test geschikt?

De uitgebreide DNA-test van Hartwig Medical Foundation is geschikt voor alle volwassen patiënten met uitgezaaide kanker (behalve leukemie) bij wie de tumor gebiopteerd kan worden.

In de huidige zorg voor kankerpatiënten voeren ziekenhuizen al verschillende (moleculaire) diagnostische (DNA-)testen uit. Deze DNA-testen richten zich op een beperkt(er) aantal tumorkenmerken.

Patiënten die geen behandelopties meer hebben én patiënten met een zeldzame vorm van kanker waar geen behandelopties met bestaande geregistreerde medicijnen voor zijn, hebben het meest baat bij de uitgebreide DNA-test.

Patiënten kunnen op twee manieren voor de uitgebreide DNA-test in aanmerking komen:

 1. door deelname aan een klinische studie; óf
 2. op aanvraag van de behandelend arts en/of patiënt.

Om te bepalen of de uitgebreide DNA-test waardevol kan zijn, is altijd overleg met de behandelend arts nodig.

Uitgebreide DNA-test voor klinische studies

Op dit moment is de uitgebreide DNA-test in twee studies beschikbaar; de CPCT-02- (44 ziekenhuizen) en DRUP-studie (30 ziekenhuizen).

Vanaf het voorjaar van 2019 is de uitgebreide DNA-test ook beschikbaar in een derde klinische studie; de WIDE-studie. Het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (Stichting het Nederlands Kanker Instituut) zal samen met Hartwig Medical Foundation de WIDE-studie uitvoeren. Meer informatie over de WIDE-studie volgt zo spoedig mogelijk.

Aan de hand van de inclusiecriteria van de klinische studies bepaalt de behandelend arts of een patiënt in aanmerking komt voor deelname. Hartwig Medical Foundation vergoedt de kosten voor uitvoering van de uitgebreide DNA-test voor deze klinische studies.

Uitgebreide DNA-test buiten klinische studies

De uitgebreide DNA-test is ook beschikbaar voor patiënten die niet aan de inclusiecriteria voldoen van de klinische studies. De patiënt kan de uitgebreide DNA-test in overleg met de behandelend arts aanvragen bij Hartwig Medical Foundation (per e-mail). Het gemakkelijkst gaat dat via een van de 44 ziekenhuizen die aangesloten zijn bij het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) die bekend zijn met de procedures van Hartwig Medical Foundation.

Zorgverzekeraars vergoeden de uitgebreide DNA-test helaas nog niet. Voor uitvoering van de uitgebreide DNA-test buiten klinische studies om, betaalt het ziekenhuis of de patiënt de kosten zelf. Het is belangrijk dat behandelend arts en patiënt hier vooraf duidelijke afspraken over maken.

Vragen?

Heeft u als patiënt of behandelend arts algemene vragen over de uitgebreide DNA-test of het aanvragen hiervan? Of wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor deelname aan een van klinische studies? Neemt u dan contact op met Hartwig Medical Foundation. Stuur uw vragen bij voorkeur via e-mail of stel deze telefonisch via 020 235 2640.

Bekijk video: De juiste behandeling voor elke kankerpatiënt

Novaseq 6000Accreditatie en normering

Hartwig Medical Foundation voert de uitgebreide DNA-test sinds eind 2017 in haar laboratorium uit. Dit gebeurt onder ISO17025 accreditatie. De uitvoering van data-analyse en dataopslag vindt plaats onder NEN7510. De uitgebreide DNA-test is gevalideerd en inmiddels voor meer dan 4.000 patiënten in Nederlandse klinische studies uitgevoerd. Onderdelen van de door Hartwig Medical Foundation ontwikkelde bioinformatische analyses worden ook in andere ziekenhuizen gebruikt, waaronder in Engeland en Australië.