Koos van der Hoeven nieuw directielid Hartwig Medical Foundation

Met ingang van 1 januari 2020 is prof. dr. ir. J.J.M. (Koos) van der Hoeven (‘52) benoemd tot derde directielid van Hartwig Medical Foundation. Van der Hoeven is internist-oncoloog. Hij werd hiervoor opgeleid in het VUMC en Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Als internist-oncoloog en bestuurder heeft hij

Koos van der Hoeven

Koos van der Hoeven

in diverse ziekenhuizen gewerkt en was hoofd van de afdeling Medische Oncologie in het LUMC en Radboudumc. Hij was vijf jaar voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVMO) en Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS). Voor KWF Kankerbestrijding was hij voorzitter van een commissie die twee rapporten schreef over de toegankelijkheid voor nieuwe dure geneesmiddelen tegen kanker.

Van der Hoeven heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de behandeling van kanker, in de afgelopen jaren met name door de inzet van immunotherapie en personalised medicine. Zijn motto is dat iedere patiënt met uitzaaiingen van kanker minimaal één keer het recht heeft op een uitgebreide Whole Genome Sequencing (WGS)-gebaseerde DNA-test gedurende zijn behandeling.

Van der Hoeven zal zich richten op het vergroten van de bekendheid van Hartwig Medical Foundation en de meerwaarde van de uitgebreide WGS-gebaseerde DNA-test bij oncologen, pathologen, beroepsverenigingen en overige stakeholders. Daarnaast gaat hij een bijdrage leveren aan de nationale implementatie van de uitgebreide WGS-gebaseerde DNA-test in de standaardzorg voor patiënten met kanker.