Wat doet Hartwig Medical Foundation met alle verzamelde data?

Regelmatig krijgen wij bij Hartwig Medical Foundation vragen rondom de onderwerpen eigendom van data, publicatierecht en intellectual property (IP). Om onduidelijkheden weg te nemen, geven wij in deze nieuwsbrief antwoord op enkele veelgestelde vragen.

Wat gebeurt er met de data zodra deze zijn opgenomen in de databank van Hartwig Medical Foundation?

Hartwig Medical Foundation is een sequencing- en databasingfaciliteit en geen onderzoeksinstelling. Hartwig Medical Foundation faciliteert onderzoek door derden met het ter beschikking stellen van data uit de databank. In de databank zitten (op grote schaal verzamelde) gekoppelde klinische en genetische data. Deze klinische data zijn afkomstig van de aanleverende centra.

Ieder aanleverend centrum zal te allen tijde de beschikking hebben over alle data van de zelf geïncludeerde patiënten. Hiervoor zal Hartwig Medical Foundation in het begin van het vierde kwartaal van 2016 een online portal beschikbaar stellen, waarbij alle aanleverende centra de mogelijkheid krijgen om de genetische data van door hen aangeleverde patiënten te bekijken en te downloaden. Vanzelfsprekend is deze online omgeving sterk beveiligd.

Krijgt iedereen vrij toegang tot alle data?

Nee, alleen de data van het “eigen” centrum zijn vrij toegankelijk voor geregistreerde gebruikers van betreffende centrum. Onderzoeksprojecten waarvoor ook de data van patiënten van andere centra gevraagd worden, zullen beoordeeld worden door de Data Access Board en de Wetenschappelijke Advies Raad van Hartwig Medical Foundation.

De Data Access Board beoordeelt of de aanvraag voldoet aan wettelijke en ethische kaders, onder meer of het beoogde gebruik past binnen het consent dat door de patiënt is afgegeven. De Wetenschappelijke Advies Raad beoordeelt de relevantie en de haalbaarheid van het wetenschappelijk onderzoek en of de gevraagde data van geschikt zijn voor het wetenschappelijk onderzoek.

Indien data door Hartwig Medical Foundation wordt verstrekt betreft dit een gebruiksrecht van een specifieke doorsnede van de databank voor een specifiek onderzoeksdoel.

Hartwig Medical Foundation wil daar waar mogelijk samenwerking in wetenschappelijk onderzoek stimuleren. Als eenzelfde vraagstelling vanuit verschillende centra naar voren komt, zal het advies zijn om dit te koppelen tot één onderzoeksproject.

Wat zijn de publicatie spelregels?

Publiceren is van belang voor voortgang in de wetenschap en wordt als zodanig door Hartwig Medical Foundation ondersteund. Het verzamelen van biopten en (klinische) data wordt als een belangrijk onderdeel van het wetenschappelijk onderzoek beschouwd en is essentieel voor de totstandkoming van publicaties. De betrokken onderzoekgroep is verantwoordelijk voor de samenstelling van co-auteurs en volgorde van de auteursplekken conform de geldende richtlijnen in het vakgebied.

Het uitgangspunt ten aanzien van het verstrekken van data door Hartwig Medical Foundation ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en het publiceren hiervan is: één auteursplek bij inclusie vanaf >5% van het totale aantal patiënten, twee auteursplekken bij inclusie vanaf 20% van het totale aantal patiënten.

Wat gebeurt er met de IP mocht dit in een project ter sprake komen?

Hartwig Medical Foundation kan geen IP-rechten claimen op vindingen van derden die voortkomen uit de aan die derden verstrekte data. In het geval dat Hartwig Medical Foundation hier juridisch gezien toch recht op zou hebben, ziet zij af van de mogelijkheid om deze te claimen.

Wordt data ook beschikbaar gesteld aan commerciële partijen?

De doelstelling van Hartwig Medical Foundation is het verbeteren van de behandeling van kankerpatiënten. Indien commerciële partijen (zoals bijvoorbeeld farmaceutische bedrijven) hieraan kunnen bijdragen, wil Hartwig Medical Foundation dit mogelijk maken. Voor het verstrekken van data geldt in dat geval eenzelfde toets via de Data Access Board en de Wetenschappelijke Advies Raad. Deze data wordt in dit geval echter slechts tegen vergoeding vertrekt. Deze vergoeding komt volledig ten goede aan de doelstelling van de stichting. Data zal nooit “verkocht” worden, er wordt enkel een gebruiksrecht verschaft tot specifieke data (uit de databank) voor een specifieke onderzoeksvraag. Het gebruiksrecht zal contractueel verschaft worden wanneer de data gebruikt wordt voor deze specifieke onderzoeksvraag.

Omdat wij begrijpen dat transparantie rondom het gebruik van de data belangrijk is, zullen we op regelmatige basis terugkomen op vragen en onduidelijkheden die naar voren komen. Voor verdere vragen en toelichting kan contact opgenomen worden via info@www.hartwigmedicalfoundation.nl

U las een artikel over het onderwerp Hartwig Medical Database. Wellicht bent u ook geïnteresseerd in Hartwig Medical Foundation of IT.
Alle nieuwsberichten

Lees ook

Minister Kuipers neemt economische analyse van brede moleculaire diagnostiek bij kanker in ontvangst 

Minister Kuipers neemt economische analyse van brede moleculaire diagnostiek bij kanker in ontvangst 

16-11-2022

Minister Ernst Kuipers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 16 november 2022 een rapport over de …

DNA-diagnostiek wordt steeds meer mainstream

DNA-diagnostiek wordt steeds meer mainstream

04-04-2019

19 april 2019 Prof. dr. Eveline Bleiker ziet de vraag naar DNA-diagnostiek in de oncologische zorg toenemen. “De uitslag is …

Op zoek naar de motor achter tumorgroei bij blaaskanker

Op zoek naar de motor achter tumorgroei bij blaaskanker

27-05-2019

Uroloog Joost Boormans behandelt veel patiënten met blaaskanker en andere tumoren aan de urinewegen. Deze tumoren groeien vaak agressief. Hij …

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Abonneer u op onze nieuwsbrieven

Meer weten over de complete DNA-test?

Ga naar OncoAct.nl