Uitgebreide DNA-test vergoed voor patiënten met PTO

Sinds afgelopen april wordt de uitgebreide DNA-test vergoed voor patiënten waarvan niet bekend is waar de primaire tumor zich bevindt. Dit wordt ook wel Primaire Tumor Onbekend (PTO) genoemd. Dit is bekend gemaakt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Meer informatie